Емоционалната интелигентност е способността на човек да разбира и контролира емоциите, които изпитва той и хората около него. Тези, които имат високо ниво на EQ, показват най-добрите резултати в живота и на работното място: за тях е по-лесно да взимат решения и да поемат отговорност. Освен това помага да се установят контакти с хората и да се получи по-голямо удоволствие от общуването. И, ако успеете да разпознаете емоцията на този или онзи служител навреме, можете да решите проблема дори на етапа на възникването му.


Високото ниво на емоционална интелигентност, според K.Fund Media, може да бъде полезно за хора с високи кариерни цели. Поне с цел да контролират емоциите си, които понякога „изригват“ в неподходящия момент.
Размислите за емоционалната интелигентност продължават отдавна: още в древността древногръцкият философ Платон обърнал внимание на значението на емоциите в процеса на обучение.


В началото на 20-ти век американският психолог и учител Едуард Торндайк въвежда концепцията, за така наречената социална интелигентност, като „способността да разбираш хората, мъжете и жените, момчетата и момичетата, умението да общуваш с хората и да действаш разумно в отношенията с хората“. От 60-те години започва систематизирането на знанията на Торндайк и неговите предшественици.


Тогава се появява единното понятие за емоционална интелигентност.
Няма ясни показатели за оценка на EQ (по аналогия с IQ). Но има определен набор от характеристики на личността, който помага да се определи приблизителното ниво.


Основните компоненти на емоционалната интелигентност:


Самосъзнание


Самосъзнанието може да се нарече фундамент, основа на емоционалната интелигентност. Това е способността на човек да осъзнава своите емоции, да може да ги анализира и интерпретира правилно.
Самоконтрол
Способността да се поддържа емоционален баланс, особено в критични ситуации. Да притежаваш емоции не означава да ги потискаш в себе си. Важно е да почувствате и осъзнаете емоционалното си състояние и да действате в съответствие с него.
Социално съзнание
Най-просто казано, това е способността да разбирате хората около Вас. Да им помагате, отчитайки емоционалното им състояние.

Управление на взаимоотношенията


Това е способността да изграждате контакти и да взаимодействате с другите, предвид емоционалното състояние на не един човек, а на целия екип.
Понастоящем има много тестове и характеристики, с които може да се идентифицира нивото на емоционална Ви интелигентност.
Характеристиките на хората с ниско ниво на емоционална интелигентност включват несигурност във всички прояви, прекомерна самокритика и неспособност да общуват с другите.


Хората с високо ниво на емоционална интелигентност често имат такива черти като самодисциплина, отговорност и способност за адаптиране към окръжаващата среда. Извън всяко съмнение е, че е много важно да развиваме нивото на своята емоционална интелигентност.