Емоционална интелигентност

Съдържание: Емоционална интелигентност Основни компоненти на емоционалната интелигентност 10 начина да повишите емоционалната си интелигентност Емоционалната интелигентност е способността на […]

Емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност е способността на човек да разбира и контролира емоциите, които изпитва той и хората около него. Тези, които имат високо ниво на EQ, показват най-добрите резултати в живота и на работното място: за тях е по-лесно да взимат решения и да поемат отговорност. Освен това помага да се установят контакти с хората и да се получи по-голямо удоволствие от общуването. И, ако успеете да разпознаете емоцията на този или онзи служител навреме, можете да решите проблема дори на етапа на възникването му.

Високото ниво на емоционална интелигентност, според K.Fund Media, може да бъде полезно за хора с високи кариерни цели. Поне с цел да контролират емоциите си, които понякога „изригват“ в неподходящия момент.

Размислите за емоционалната интелигентност продължават отдавна: още в древността древногръцкият философ Платон обърнал внимание на значението на емоциите в процеса на обучение.

В началото на 20-ти век американският психолог и учител Едуард Торндайк въвежда концепцията, за така наречената социална интелигентност, като „способността да разбираш хората, мъжете и жените, момчетата и момичетата, умението да общуваш с хората и да действаш разумно в отношенията с хората“. От 60-те години започва систематизирането на знанията на Торндайк и неговите предшественици.

Тогава се появява единното понятие за емоционална интелигентност.
Няма ясни показатели за оценка на EQ (по аналогия с IQ). Но има определен набор от характеристики на личността, който помага да се определи приблизителното ниво.

Основните компоненти на емоционалната интелигентност:


Самосъзнание

Самосъзнанието може да се нарече фундамент, основа на емоционалната интелигентност. Това е способността на човек да осъзнава своите емоции, да може да ги анализира и интерпретира правилно.

Самоконтрол

Способността да се поддържа емоционален баланс, особено в критични ситуации. Да притежаваш емоции не означава да ги потискаш в себе си. Важно е да почувствате и осъзнаете емоционалното си състояние и да действате в съответствие с него.

Социално съзнание

Най-просто казано, това е способността да разбирате хората около Вас. Да им помагате, отчитайки емоционалното им състояние.

Управление на взаимоотношенията

Това е способността да изграждате контакти и да взаимодействате с другите, предвид емоционалното състояние на не един човек, а на целия екип.
Понастоящем има много тестове и характеристики, с които може да се идентифицира нивото на емоционална Ви интелигентност.
Характеристиките на хората с ниско ниво на емоционална интелигентност включват несигурност във всички прояви, прекомерна самокритика и неспособност да общуват с другите.

Хората с високо ниво на емоционална интелигентност често имат такива черти като самодисциплина, отговорност и способност за адаптиране към окръжаващата среда. Извън всяко съмнение е, че е много важно да развиваме нивото на своята емоционална интелигентност.

10 начина да повишите емоционалната си интелигентност

Развитието на уменията ви по емоционална интелигенстно са от решаващо значение за професионалните ви успехи.

Емоционалната интелигеност или EQ, е все по-популярно умение, което трябва да притежавате в професионалната сфера. Може би много от вас се чудят, защо уменията по емоционална интелигентност, са от такава важност и как влияят върху работната среда. Отговорът е, че емоционалната интелигентност не е просто модерен тренд. Водещи компании, са извършили статистически изследвания, които доказват, че служителите с високо ниво на емоционална интелигентност, неуспоримо са фактор за успеха на компанията. Доказано е, че служителите с висока емоционална интелигентност, носят много по-високи приходи от продажби и увеличават общата продуктивност на процесите.

В конкурентна работна среда, развитието на вашата емоционална интелигентност е от решаващо значение за професиналния ви успех. Ето и 10 начина да разините своето EQ (емоционална интелигентност):

  1. Използвайте асертивен стил на общуване.

Асертивното комуникиране е начинът да спечелите уважение без да сте агресивни или прекалено пасивни. Емоционално интелигентните хора, знаят как да изразяват мнението и нуждите си по директен начин, без да накърняват околните.

  1. Отговор вместо реакция към конфликт.

В момент на конфликтна ситуация, емоционалните изблици и чувството на гняв са напълно нормални. Емоционално интелигентният човек, знае как да остане спокоен в стресова ситуация. Те не вземат импулсивни решения, които могат до доведат до по-големи проблеми. Тези хора разбират, че в такива ситуации, целта е да сe вземе решение. За това, те правят съзнателен избор да действат и говорят с пълен фокус към постигане на решението.

  1. Използвайте уменито за активно слушане.

По време на разговор, емоционално интелигентните хора се стрямат да разберат какво им се говори вместо, просто да чакат да дойте и техният ред да говорят. Те се опитват да разберат какво им се казва, преди да отговорят. Също така емоционално интелигентните хора, обръщат внимание на невербалните детайли по време на разговор. По този начин, се избягват недоразбиранията, което пък позволява на слушателя да отговаря подходящо, а също така се показва и увежение към човекът с когото разговарят.

  1. Бъдете мотивирани

Емоционално интелигентните хора се мотивират сами, а тяхното поведение мотивира и другите. Те поставят цели и са гъвкави пред лицето на предизвикателствата.

  1. Практикувайте начините за поддържане на добро настроение.

Неподценявайте силата на вашето настроение. Негативното настроение лесно влияе на хората, ако го позволяват. Емоционалната интелигентност позволява на хората да усещат настроенията на другите и да предпазят своето настроение от лоши влияния. Емоционално интелигентните хора знаят как да поддържат доброто си настроение и да придават оптимистичен вид. За да постигнете това, може да са ви нужни неща като добра закуска, слушане на мотиватори, медитация, или просто листчета с добри и мотивиращи фрази на бюрото ви.

  1. Практикувайте самоознаване.

Емоционално интелигентните хора са самоосъзнати и интуитивни. Те са наясно със собствените си емоции и как те мога да влияят на околните. Също така, те могат да разбират емоцията и езика на тялото на събеседниците си, като използват тази информация, за да подобрят комуникационните си умения.

  1. Възприемайте критиката

Много важна част от това да повишите емоционалната си интелигентност е да започнете да приемате критика. Вместо да заемат нападателна или защитна позиция, хората със високо EQ, отделят момент, за да разберат, защо биват критикувани, кой ги критикува и как това влияе върху тяхното поведение. След това се взема конструктивно решеине за справяне с проблема и подобрение в поведението.

  1. Емпатия към другите.

Емоционалната интелигентност включва и емпатия. Трябва да разберете, че емпатията показва сила, а не слабост на характера. Емпатията помага на хората да изгарждат връзка на основно ниво. Емпатията отваря вратата към взаимно уважение и разбирателство между хора с различни мнения и поставени в различни ситуации.

  1. Използвайте лидерски умения.

Емоционално интелигентните хора притежават отлични лидерски умения. Те спазват високи стандарти и по този начин дават пример на другите, за да ги следват. Хората с високо EQ поемат инициативата и притежават силни умения за справяне с проблеми и вземане на решения. Тези умения ви помагат да подбрите представянето си както в офиса така и в личният ви живот.

  1. Бъдете отворени и социални.

Виското емоционално интелигентните хора са винаги приветливи, с усмивка на уста и позитивно излъчване. Те използват своята отвореност към другите, за да се социализират и изградят връзка с всички около тях. Тези хора притежават добри междуличностни умения, които използват, за да комуникират ясно с околните, независимо дали вербално или невербално.

Много от тези умения, може да ви се струват повече за хора, които имат познания по човешка психология. Докато уменият свързани с високо EQ са нещо лесно за естествените емпати, то за това не е толоква лесно за останалите. По-малко емпатичните хора трябва да се стремят към овладяването на самоосъзнаване и разбиране на това как взаимодействат с хората. Използвайки тези стъпки ще поемете по вашият път към повишаване на емоционалната си интелигентност.