Адаптивно лидерство - какво представлява? | Skillception

Какво е адаптивно лидерство?

Какво е адаптивно лидерство? Адаптивното лидерство е стил на лидерство, при който лидерът записва и ангажира членовете на екипа (или […]

адаптивно лидерство

Какво е адаптивно лидерство?

Адаптивното лидерство е стил на лидерство, при който лидерът записва и ангажира членовете на екипа (или други) в намирането на решения на предизвикателствата. Както и привличане на възможности, адресиране на проблеми и иницииране на положителни промени, които ще помогнат на организацията да се адаптира и да бъде по-добре позиционирана за успех. Адаптивният лидер е в състояние ясно да определи проблема, възможността или нуждата. Както и да изгради подкрепа за предприемане на действия и да мобилизира хората, които ръководи.

Обикновено, адаптивното лидерство е свързано с проблеми, възможности или промени, които изискват група от хора, да измислят възможно най-добрите отговори или решения. Адаптивните лидери използват силата на различни хора и перспективи. Лидерите могат да намерят по-добри методи и иновативни решения, като измислят други такива, за справяне с предизвикателства или проблеми, изискващи адаптация.

Рон Хайфец и Марти Лински са пионери във фундаменталната концепция за адаптивно лидерство. Това умение се превърна във важна лидерска компетентност за много организации. Някои лидери са по-добре подготвени да ръководят усилията за адаптиране, промяна и издръжливост от други. Това е умение и стил на лидерство, които също могат да научат и развият с течение на времето. Тъй като лидерите организират и движат важните промени, те могат да помогнат на организацията да се трансформира. Както и да излезе на водещи позиции в бранша си.

Защо адаптивното лидерство е важно?

Промените в бизнес пейзажа и средата не се забавят. Организациите трябва да развият култура с лидери и служители, които са отзивчиви, бдителни и подготвени да реагират на предизвикателства. Както и на проблеми, неочаквани събития и нови възможности, докато изплуват. Адаптивното лидерство е важно, защото ускорява процеса на идентифициране на отговори на проблеми или решения на предизвикателства. Адаптивното лидерство също така оптимизира таланта и разпределя отговорността за организационните промени, еволюция и трансформация.

Адаптивното лидерство е особено важно, когато лидерите, екипите или организациите са изправени пред проблеми или предизвикателства. Когато няма лесни решения или ясен път напред.

Организациите, които искат да бъдат актуални в бъдеще, нямат друг избор, освен да се променят и развиват.

Какви са уменията и характеристиките на адаптивното лидерство?

Адаптивните лидери демонстрират качества, характеристики и поведения, които създават условия за членовете на екипа, да се адаптират към динамичните сили, работещи за или срещу екипа или организацията.

• Осъзнати – Адаптивните лидери са наблюдателни и наясно с нещата, които се случват в техния специфичен работен пейзаж. Те са наясно как светът, в който работят, се променя и развива. Това осъзнаване им позволява да решават проблеми, да предвиждат потенциални проблеми и възникващи потребности. Както и да поддържат перспектива за непрекъснато подобрение.

• Ясно – Адаптивните лидери ясно дефинират и формулират проблема или предизвикателството пред другите и получават ангажираност и подкрепа за действие. Адаптивният лидер помага на хората да разберат какво е важно и защо.

Вслушване – Лидерите, които менажират с адаптивен стил на лидерство, не се страхуват да гледат на нещата от различна гледна точка и по-важното е, че те насърчават, изслушват и са отворени за идеите на другите. Те създават приобщаваща среда, която стимулира свежи идеи за това какво или как да се промени, обхваща разнообразието на мисълта и използва колективните знания. Адаптивните лидери помагат на екипите да се справят с неясните въпроси. Те овластяват другите и им помагат да поемат инициативата за намиране на творчески решения и подходи.

• Емоционално интелигентни – Адаптивните лидери знаят как да ангажират, мотивират и вдъхновяват хората. Те създават силни, доверителни отношения с другите и са наясно с техните нужди. Те се управляват добре и са уважителни и съпричастни към другите. Тези лидери разбират, че промяната може да бъде трудна за някои хора.

Подкрепящи – Когато лидерите използват адаптивен стил, те насърчават и подкрепят поемането на риск и експериментите. Те вдъхновяват хората да надхвърлят традиционните начини на мислене и искат хората да поставят под съмнение идеи, приети практики и норми. Те избягват да правят бързи преценки за нови идеи и творчески възможности. Адаптивните лидери са готови да помогнат на другите да пренасочат ресурси, време и енергия към адресираните предизвикателства или проблеми и дават на хората пространство за събиране и интерпретиране на данни, експериментиране и оценка на резултатите.

• Ориентирани към действие – Един от белезите на адаптивните лидери е способността им да насочват вниманието на екипите и да предприемат бързи действия по нови, пробивни идеи. Освен това, когато се генерират решения, те са гъвкави и бързи.

Какво прави адаптивното лидерство, предизвикателно?

Адаптивният стил може да бъде предизвикателен и неудобен за някои лидери. Лидерите, които изпитват дискомфорт от промяната, не са двигатели на промяната или им е трудно да помагат на другите да преминат през етапите на промяната, може да са устойчиви на използването на адаптивен стил на лидерство. Някои лидери нямат естествените умения, необходими за отказване от контрол, изслушване и обмисляне на други мнения и перспективи. Адаптивното лидерство изисква съвместен, фокусиран върху екипа подход.

Някои лидери избягват по-адаптивен подход към лидерството, защото сътрудничеството и овластяването на хората за преодоляване на предизвикателствата, намиране на решения и решаване на проблеми може да отнеме време и усилия. Може да е трудно за лидера да балансира в отговор на натиска да намери краткосрочни решения на проблеми в процеса на разработване на по-дългосрочни, иновативни решения, които могат да отнемат време, ресурси и енергия.

Кои са примерите за адаптивно лидерство?

Ето няколко примера за адаптивно лидерство.

1. Екип в производствено предприятие започва да има много рекламации и изпитва трудности с осигуряването на нужното качеството. Членовете на екипа не са сигурни защо възникват тези дефекти. Екипът на ръководителя, възприема адаптивен лидерски подход, като си сътрудничи с екипа, за да открие източника на проблемите с качеството и да идентифицира промени в производствения процес, за да намали броя на дефектите и отпадъците.

2. Екип в производствено предприятие има значителен брой неработни часове, поради редовни повреди на оборудването. Ръководителят на екипа възприема адаптивен подход на лидерство, като упълномощава екипа да идентифицира защо оборудването се разваля и да излезе с решение за справяне с проблема, вместо постоянно да призовава отдела за поддръжка за краткосрочно решение.

3. Лидерът на здравна организация забелязва, че има значително увеличение на заявките за виртуални посещения в платформата им. Лидерът демонстрира адаптивно лидерство, като организира брейнсторминг на членовете на екипа на организацията, за да работят заедно и да идентифицират технологични решения и промени, които трябва да бъдат направени в процесите, които ще помогнат на организацията да отговори на търсенето на виртуални посещения.

Разберете как работи обратното менторство.