Пост

Пост.

Какво е бизнес мениджмънт?

бизнес мениджмънт

Какво е бизнес мениджмънт?

Като бизнес мениджър, вие имате пълната отговорност да управлявате административните процеси на фирмата. От вас може да се очаква и да помагате, при изпълнението на маркетинговата програма на дружеството. Бизнес мениджъра може да изпълнява и бюджетни анализи с цел, да се открият възможности за намалявен на разходите. За целта са ви необходими добри умения по счетоводство, маркетинг и административни процедури, достатъчни за да се управлява даден бизнес.

Конкуренцията за позиция бизнес мениджър, може да бъде жестока. За това, ако искате да получите желаната позиция, ще ви е нужно образование по бизнес администрация, счетоводство или маркетинг.

Какво заплащане да очаквате на позиция бизнес мениджмънт?

Заплащането за бизнес мениджър е по-високо от средното за страната. Прогнозата за тази позиция е да има разтеж в заплащането от поне 15% през следващите 10 години. Бизнесът като цяло ще има нарастващи нужди поради ускорената дигитализация. Ако специализирате в сферата на онлайн търговията, тогава за вас може да бъде много по-лесно да получите позицията на бизнес мениджър. Също така имайте на предвид, че дружествата търсят хора със счетоводен опит, които могат да регулират разходите на фирмата.

Какво образование ви е нужно?

За да бъдете бизнес мениджър е от решаващо значение да имате бакалаварска степен по администрация, счетоводство, финанси или маркетинг. Ако притежавате и професионален сертификат като CPA или ACCA, тогава със сигурност ще сте няколко крачки пред другите кандидати за позицията на бизнес мениджър. Наблюдава се тенденция, компаниите да наемт хора, които могат да асистират в ежедневните финансови операции. Поради това, може да ви се наложи да проверявате документацията на фирмата, във връзка с финансовата регулация. Така, компаниите се насочват и към хора, притежаващи магистърска степен по бизнес или счетоводство, което дава ясен знак, че следваща стъпка в обучението ви трябва да е MBA програма по мениджмънт или счетоводство.

Какви умения са ви необходими?

За да сте добър бизнес мениджър е от решаващо значение да имате силни, аналитични умения. Трябва да може да предвиждате нуждите на компанията в бедеще и да имате умения за работа в екип. Много е важно да поемате отговорност и да вършите няколко неща едновременно, защото колегите ви ще се обръщат към вас за мотивация и съвети. Важно е да вдъхновявате колегите си да стават по-добри в работата, осебенно в ситуация на силен стрес. Също така може да са ви необходими стабилни знания по счетоводство, ако от вас се изисква ежемесечна работа с бюджети и финансови операции.

Отговорности.

Обикновено, отговорностите на един бизнес мениджър включват ръководене на операциите, следене и контрол на договорите, както и помагане на служителите да увеличат продуктивността си. Не е рядкост, бизнес мениджъра да бъде отговорен за обученията и развитието на персонала. Като цяло, бизнес мениджъра на компанията е от изключителна важност и за неговата личност е основополагащо, да може да се справя с големи количества стрес.