Skillception

Какво е Ментална аритметика?

Какво е Ментална аритметика? Какво е Ментална аритметика? Това е система на повече от 20 години, но всъщност корените на […]

Какво е Ментална аритметика

Какво е Ментална аритметика?

Какво е Ментална аритметика? Това е система на повече от 20 години, но всъщност корените на менталната аритметика са доста по-древни. Преди повече от 5000 години в Китай местните жители са изобретили т.нар. Абак – сметало ( на латински: аbacus – дъска), което използваме при подготовка на децата по ментална аритметика. Сметалото е използвано за пресмятането на аритметични изчисления. Дъската на абака е разделена на вертикални канали, като самото пресмятане става чрез поставянето и преместването на топчета, камъчета и други предмети. През XVI век сметалото се появява и в Япония, където носи своето име Соробан. В този си вид сметалото изглежда и до днес. Въпреки че човечеството е постигнало невероятни постижения в технически и математически аспект, изобретяването на сметалото е преломен момент в историята на математическите и техническите науки.

Що за система е тя?

Менталната аритметика е система, с помощта на която човек се учи да решава математически задачи по бързо от калкулатор, като действието се извършва наум. В школите по ментална аритметика MAE и по конкретно в Център за развитие МАЕ гр. София, кв. Мусагеница и Център за развитие МАЕ гр. Дупница,  умствените и творчески способности на човешкия индивид се преоткриват, развиват и усъвършенстват, благодарение на системата ментална аритметика.

Заниманията по ментална аритметика спомагат за откриването на пълния потенциал на най-мощния и ценен човешки орган – човешкия мозък.

Човешкият мозък има различни дялове и зони, които изпълняват различни функции.

Лявата полусфера на мозъка отговаря за логиката, помага да организираме мислите си в изречения. Дясната полусфера на мозъка е отговорна за емоциите, въображението и несловесните послания.

Притежаваме и мозъчен ствол (рептилен мозък), който ни позволява да действаме инстиктивно и да взимаме решения, свързани с оцеляването ни, всичко това за части от секундата. Имаме също и лимбична система (мозък на прабозайниците), където са мозъчните структури, отговори за връзките и общуването със себеподобните.

Ключът към благоденствието ни като човешки същества е всички отделни части на нашия мозък да работят заедно и в съвършена хармония, тоест да се интегрират.

Когато мозъчните дялове са интегрирани, мозъкът функционира като едно цяло. 

Всъщност защо говорим за интеграция на мозъчни дялове?

Целта е да акцентираме върху важността на този процес и как заниманията по ментална аритметика помагат за случването на тази интеграция.

Заниманията по ментална аритметика, които са основна дейност на Център за развитие МАЕ гр. София, кв. Мусагеница и Център за развитие МАЕ гр. Дупница, представляват специална програма за обучение, която активизира двете половини на мозъка чрез изпълняване на различни упражнения.

Изпълнявайки тези упражнения, в човек се развиват различни умения и възможности, като:

  • аналитично мислене
  • логика
  • фотографска памет
  • фина моторика
  • концентрация

Как се развива всяко едно умение от по-горе изброените:

Концентрация

Сметалото се състои от правоъгълна рамка, разделителна линия и колонки, на които се намират топчета. Четири топчета долу и едно горе. Има специална техника на прибавяне на топчетата. Те се прибавят с показалеца на дясната ръка и с палеца и средния пръст на лявата ръка. Когато се пресмятат задачи с двуцифрени различни числа пръстите на двете ръце се движат различно във почти всеки един момент. Тази техника развива огромна концентрация при работа със сметалото. Понякога, когато работим, ние в същото време мислим за семейството, за грижите, за това какво ще правим вечерта …, т.е. извършва се непълна концентрация по време на работа.

При работа със сметалото човек не може да мисли за нищо друго, освен за процеса на прибавяне и изваждане на топчета, тъй като е необходимо да се изпълнява с техника на ръцете. По този начин се развиват пълна концентрация и внимание.

Фина моторика

Нареждането на топчетата на спиците е направено по определен начин. Всяко топче има ребро, освен това топчетата на сметалото са достатъчно малки. За да се научим да смятаме достатъчно бързо, е необходимо да поставяме възглавничките на пръстите върху реброто на топчето и да го преместваме. Малките и бързи движения, освен концентрация, развиват и фината моторика на човека.

Фотографска памет

Определено разполагане на топчетата върху сметалото отговаря на конкретна цифра. Мозъкът постоянно вижда разположението на топчетата и свиква към картините на сметалото. Колкото е по-голяма цифрата, толкова повече топчета се налага да бъдат преместени в колонки. Но всяко движение на пръстите е импулс за мозъка (команда). За да набере голямо число и да не сгреши, човек трябва да знае разположението на топчетата, подходящи за определено число, а за тази цел е необходимо добре развита фотографска памет. При едноцифрените числа се добавя едно топче, при двуцифрените числа – две топчета, при трицифрените – три топчета.

Логика:

Менталната аритметика се базира на множество логически формули. Например, ако долу имаме 4 топчета и трябва към 3 топчета да прибавим 4 топчета, как може да направим това? За това съществува логическата формула +4=+5-1. Ако искаме да прибавим 4, но не можем да направим това, то тогава трябва да прибавим 5 и да извадим 1. Така се развива логиката и алтернативното мислене, та нали при 5-1 също се получава 4.

Аналитично мислене:

Логиката от своя страна не може да съществува без аналитично мислене. За да се развие аналитично мислене и да се научи мозъкът да прави бърз анализ на настъпилата ситуация, в менталната аритметика има не една, а цели 40 логически формули. В създадената трудна ситуация мозъкът трябва да направи мигновен анализ и да избере вярната от 40-те формули и да я приложи. По такъв начин мозъкът на човека се учи да прави анализ на създадената ситуация и да търси логически вярното решение.

Ако едно от тези умения не е развито достатъчно добре, човек не може да смята ментално.

При менталното смятане е необходимо да си концентриран (концентрация), да си представиш сметалото и топчета (фотографска памет), да избереш вярната логическа формула и да я приложиш, при това достатъчно бързо.

Менталната аритметика развива един от най-важните и мощни човешки органи – човешкия мозък. А когато човешкият мозък е добре трениран, човек започва да се справя по-добре и по -успешно във всяка сфера от своя живот.

Често задавани въпроси

За какво се използва ментална аритметика? Отговор: Менталната аритметика е група от умения, които позволяват на хората да правят математически изчисления „в главата си“, без да използват молив и хартия или калкулатор. Менталната аритметика е полезна както в училище, така и в ежедневието. Менталната аритметика може да помогне на децата да разберат по-добре математическите понятия и да стигнат до отговора по- бързо.
Какво предствалява ментална аритметика с абакус? Отговор: Ментална аритметика с абакус е система, при която хората мислено визуализират абакус за извършване на аритметични изчисления. Не се използва физическо сметало; само отговорите се записват. Известно е, че смятането на ум (използването на ментална аритметика), подобрява умствените способности, увеличава скоростта на реакция, подобрява паметта и концентрацията.
Какво е ментална аритметика? Отговор: Менталната аритметика е процесът на извършване на математически изчисления и извършване на решаване на проблеми на ум, без да е необходимо да се записват каквито и да било разработки. Менталните изчисления включват използване на конкретни техники за решаване на конкретни видове проблеми, а не запаметяване на отговорите на уравнения.
Полезна ли е менталната аритметика? Отговор: Всъщност, менталната аритметика поддържа мозъка ни бърз и остър. Мозъкът, подобно на мускулите, става по-силен и по-ефективен при употреба. Менталната аритметика също значително подобрява усещането за числата у човека и способността да разбира отношенията между количествата. Има много страхотни стратегии за подобряване на умствените математически способности и менталнта аритметика е сред най-добрите такива.
Каква е подходящата възраст за дете да започне да учи абакус? Отговор: По принцип повечето деца могат да започнат обучението си в детската градина или когато са в състояние да разпознаят и напишат числа.
Как абакусът помага на моето дете? Отговор: В началното училище абакусът дава на децата предимство пред съучениците им, особенно по математика, и помага за засилване на мозъчното им развитие. Докато основно се фокусира върху повишаване на математическата способност на децата, ученето с абакус също изгражда увереност и самочувствие, учи на дисциплина и търпение и подобрява концентрацията и фокуса.