Как да изградите ефективен екип

Изграждането на екип с висока производителност включва повече от произволно събиране на група талантливи личности. За да бъде наистина ефективен […]

ефективен екип

Изграждането на екип с висока производителност включва повече от произволно събиране на група талантливи личности. За да бъде наистина ефективен екип, членовете му трябва да се обединят с обща визия и да бъдат мотивирани да реализират тази визия. Те трябва да споделят ясни, измерими цели и да бъдат ангажирани с всяка играеща роля в общия успех на групата.

Ето шест ключови стъпки за изграждане и поддържане на силен, сплотен и ефективен екип:

1. Определете голямата цел

Ясно определете целта на един ефективен екип, включително общия резултат, който той е събрал за постигане. Какво искате да създадете, подобрите или промените? Каква е целта на ролята на всеки човек в екипа? Предоставянето на ясна, вдъхновяваща визия поставя основите за успешна работа в екип и помага да се ръководи групата, когато са изправени пред предизвикателства и решения.

2. Съберете екипа

Екипите с висока производителност са съставени от хора, които страстно възприемат визията, вярват, че техният принос е смислен и са мотивирани да положат максимални усилия. Всички членове на екипа трябва да се доверяват, уважават и подкрепят взаимно. Изберете членове с допълнителни умения и способности, които могат да представят разнообразна гледна точка и идеи. Постигането на добър баланс между типовете личности ще даде възможност на групата да работи хармонично, но също така да се предизвиква взаимно, когато е необходимо.

3. Определете целите

След като екипът е създаден и обединен зад споделена цел, следващата стъпка е разбиването на визията на по-малки, управляеми цели и задачи. Очертайте необходимите задачи в график, с договорени срокове, основни етапи и отговорности. Решете ролята, която ще играе всеки член на екипа. Не забравяйте да вземете предвид и други ресурси, необходими по отношение на време, материали, пространство, подкрепа и бюджет.

4. Поставете очакванията

За да сте сигурни, че всеки член в екипа разбира какво се очаква от него, определете стандарт на поведение за екипа. Каква ще бъде комуникацията  – честа, открита, честна и прозрачна? Как ще се насърчава, оценява и признава приносът на всеки в екипа? Как ще се разрешават конфликти? Как ще се вземат решения в екипа  и как екипа ще получава обратна връзка? Поставянето на ясни стандарти от самото начало ще гарантира, че поведението и приноса на всеки член са подходящи.

5. Проследяване и обратна връзка

Редовно преглеждайте резултатите на екипа чрез общи  и индивидуални срещи, за да сте сигурни, че е постигнат напредък. Добрите въпроси за задаване са: Как се справяме? Какво постигнахме досега? Какво сме научили? Какво не работи толкова добре? Как можем да се подобрим? Проследяването и обратната връзка позволява да се включат корекции и подобрения в работата на екипа.

6. Празнувайте и награждавайте

Признавайте, награждавайте и празнувайте както екипното , така и индивидуалното представяне. Това ще помогне за изграждането на морал и засилване на мотивацията на екипа да продължат упоритата си работа. Намерете най-подходящия начин да покажете на екипа признание за постигането на определени етапи в работата им. Уверете се, че признанието е последователно и че избраният от вас метод вдъхновява и подсилва членовете на екипа, за да продължат положителния си принос за напредъка на екипа.

Но какво се случва, когато екипите започнат работа виртуално?

Тъй като светът все повече зависи от дистанционната работа, е изключително важно да се гарантира, че членовете на екипа са на една и съща страница. Комуникацията около сроковете и изпълнението на проекта ще бъде важна и ще трябва да се определи отчетността. Създаването на надеждни взаимоотношения за преодоляване на виртуалното разстояние между членовете на екипа ще повлияе на успеха. За това онлайн инструменти като Yammer, видео чатове и телефонни разговори стават полезни за повишаване на свързаността и комуникацията и избягване на чувството за изолация, което екипите могат да изпитат.