Пост

Пост.

Кариерно консултиране

Кариерно консултиране

Кариерно консултиране – професионално ориентиране, избор на професия, ориентация към професията, професионално самоопределяне е процесът на идентифициране на способностите на човек към определен вид професионална дейност.

Професионалното ориентиране е система от научно обосновани мерки, насочени към подготовката на младите хора да изберат професия, като се вземат предвид личностните характеристики и социално-икономическата ситуация на пазара на труда, за подпомагане на младите хора в професионалното самоопределяне и заетост.

Професионалната ориентация включва:

1. Професионално образование – запознаване на студентите и завършилите учебни заведения със съвременни видове трудова дейност, социално-икономически и психофизиологични характеристики на различни професии, нуждата от квалифициран персонал, изискванията за професии за дадено лице, възможностите за професионално и квалификационно израстване и самоусъвършенстване в процеса на работа. Професионалното образование формира мотивирани професионални намерения сред младите хора, които се основават на тяхната осведоменост за социално-икономическите нужди и техните психофизиологични възможности.

2. Професионално консултиране – подпомагане на студентите в професионалното самоопределяне и предоставяне на студентите на препоръки, относно възможни области на професионална дейност, които са най-подходящи за техните психологически, психофизиологични, физиологични характеристики, въз основа на резултатите от психологическата, психофизиологичната и медицинската диагностика;

3. Психологическа подкрепа – методи, които помагат за намаляване на психологическото напрежение, формиране на положително отношение и увереност в бъдещето.

Кариерното ориентиране на студентите е един от най-важните фактори при избора на подходяща професия за бъдещето. Целта на кариерното ориентиране е да се развие съзнателно отношение към работата сред студентите, професионално самоопределяне в съответствие с техните възможности, способности и отчитане на пазара на труда.

Всяка година десетки хиляди млади хора завършват средни училища с отличие. В същото време сравнително малък брой завършили училище стават висококвалифицирани специалисти и постигат успех в кариерния растеж.

В повечето случаи причината за това е грешният избор на професия.

Къде и как човек може да получи кариерно консултиране?

Центровете за кариерно ориентиране са специализирани публични или частни институции, които помагат както на студенти, така и на възрастни да изберат професия или да намерят работа.

Полезност на центровете за кариерно ориентиране:

  • индивидуални консултации и диагностика
  • колективни обучения и часове
  • допълнително образование (курсове)
  • учебни пътувания в организации и предприятия
  • професионални изпитания чрез бизнес игри
  • авторски програми за кариерно ориентиране
  • срещи с известните представители на различни професии.