Дигитални умения

Дигитални умения

STEM образование

STEM образование: Дефиниция и значение

Какво е STEM образование? STEM образование е съкращение, което означава наука, технологии, инженерство и математика. STEM е интердисциплинарен подход към […]

Вижте повече
Дигитални умения

Дигитални умения

Дигитални умения за деца Социалното и икономическо въздействие на технологиите е широко разпространено и се ускорява всяка следваща година. Скоростта […]

Вижте повече
дигитални умения за деца

8 дигитални умения за деца

8 дигитални умения за деца, от които всички се нуждаят Преди едно поколение ИТ и дигиталните медии бяха нишови умения. […]

Вижте повече
роботика за деца

Роботика за деца

Защо да изберем роботика за деца Роботика за деца е практически и забавен начин, по който децата да научат STEM […]

Вижте повече
Програмиране за деца

Програмиране за деца

Програмиране за деца: Защо и как Програмирането е метод за даване на инструкции на компютър за изпълнение на определена задача. […]

Вижте повече