Skillception

Кога да посетим логопед

Логопед или друг специалист? Някои деца имат проблеми с произнасянето на определени звуци или думи. Това може да им действа […]

логопед

Логопед или друг специалист? Някои деца имат проблеми с произнасянето на определени звуци или думи. Това може да им действа разочароващо, защото другите деца може да имат проблеми с разбирането на това, което се опитват да кажат. Добрата новина е, че децата могат да посетят логопед или психолог, който да им помогне с проблема.

За какво помагат логопедите и кога да посетим логопед?

Логопедите помагат на хора от всички възрасти с различни речеви и езикови нарушения. Ето някои от тях:

• нарушения на артикулацията: Това е, когато детето има проблеми с произнасянето на определени звуци или правилното произнасяне на думи.

• нарушения на плавността на речта (прозодични нарушения): Ако детето повтаря определени звуци и има проблеми с произнасянето на пълната дума, то може да има нарушение на плавността. Например дете, което се опитва да каже „история“, може да заседне на „ис“ или да извади, изпусне звуци при изговарянето. Видове прозодични нарушения са: заекване, запъване, брадилалия и тахилалия.

• гласови нарушения: Може да се каже, че детето е с гласово нарушение, ако хората имат проблеми с разбирането му. Децата може да започнат изречение силно и ясно, но до края да стане тихо и мърморещо. Понякога тези деца звучат така, сякаш са настинали или все едно говорят през носа си.

• езикови разстройства: Дете, което има проблеми с разбирането на хората или има проблеми със събирането на думи, за да изразява мисли, може да има езиково разстройство.

Кой се нуждае от логопед?

Много деца посещават логопеди. Това е чудесен начин да се научат да говорят по-ясно. Понякога детето може да е в специфично медицинско състояние, което затруднява говоренето. Ето примери за тикива състояния и отговорът на въпроса кога да посетим логопед:

• слухово увреждане

• слаби мускули около устата

• гласови възли / пресипналост

• аутизъм

• дихателно разстройство

• нарушение на преглъщането

Какво се прави при логопед?

Дете, посещаващо логопед за първи път, ще направи тест за речта. Не се притеснявайте, това не е като тест в училище, който ще повлияе на успеха ви. Този тест е начин да разберете какви видове речеви проблеми има едно дете.

Хлапето ще бъде помолено да каже определени звуци и думи. Те могат да бъдат записани и логопедът ще си води записки по време на теста. Тестът ще помогне на логопеда да разбере нуждите на детето и да определи правлния подход за лечение.

„Лечението“ на речеви проблеми е свързано с много практика и дисциплина. Ако децата имат проблеми с артикулацията или плавността, логопедът ще прекарва време, показвайки им как да издават правилните звуци. Логопедът ще демонстрира звуците и ще помоли детето да се опита да ги копира. Това означава, че детето ще копира начина, по който логопедът движи устните, устата и езика си, за да издаде правилния звук.

Огледалата могат да бъдат полезни за логопедични упражнения. Логопедът може да помоли детето да издава звуци, докато се гледа в огледалото. Някои логопеди използват игри, за да направят тази практика по-забавна.

Ако вашият логопед ви помага с езиково разстройство, вашите сесии може да изглеждат малко като в училище. Логопедът ще помогне с граматиката – как правилно да се съчетават думите, за да се изразяват правилно мислите си. Ако детото има проблеми с разбирането на чутото, можете да играете игри, които работят върху тези умения.

Колко дълго се посещава логопед?

Някои лечения са кратки, а други по-дълги. Зависи от проблема, върху който детето работи. Децата може да посещават логопед веднъж седмично или няколко пъти седмично. Лечението може да отнеме няколко седмици, няколко месеца или няколко години.

Ако имате проблем с речта, най-добрият съвет е да практикувате, практикувате, практикувате. Намерете време да работите върху уменията, които логопедът ви е показал. Може би е нужно да прекарвате малко време преди лягане, практикувайки пред огледалото или помолете някой близък да ви помага.

Упоритата работа и дисциплина, винаги се отплащат! Намерете лопопед на skillception.com