Комуникативните умения - описание от Skillception ✔️

Комуникативни умения

В съвременния свят на технологичен напредък, където всяка информация може лесно да се получи в Интернет, способността за комуникация се […]

Комуникативните умения

В съвременния свят на технологичен напредък, където всяка информация може лесно да се получи в Интернет, способността за комуникация се превръща във все по-ценно умение. Развитата комуникационна способност помага за успешна продажба на стоки. Също и за договаряне, говорене пред публика, да се разбирате със събеседника и да бъдете разбрани от него. Комуникативните умения са много важни за личностното развитие като цяло. Тъй като те определят успеха ни при взаимодействието със света, с хората около нас, със себе си. A също така позволяват да се изразяваме чрез креативност.

Развитието на комуникационните умения помага да се овладее объркването и да се овладее ситуацията.

Осъзнавайки и променяйки привичните си реакции, човек се научава да гледа на ситуацията от различен ъгъл. Както и да си дава свобода да избира отговор. С течение на времето, усъвършенствани от практиката, доведени до автоматизъм, новите модели на поведение ще донесат желаните резултати за успешна комуникация.

Комуникативните умения – това са нужните умения за ефективна комуникация.

Тук обикновено се включват лекотата при контакта, поддържането на разговора, синтетичните комуникационни умения, способността да се договарят и да отстояват за законните си права.

В семейните отношения са най-необходими за овладяване са следните основни умения при комуникация:

  • Да не се прекъсва събеседника.
  • Да не се създават ненужни спорове, да се избягват възражения, да се научим се разумно да се съгласяваме.
  • Да се избягват негативните теми, да се повдигат на първо място позитивни теми.
  • Умение с явни за партньора начини да обозначаваме своите намерения. Не винаги е лесно да бъдете разберани според думите си, но ако изрично кажете: „Искам да споделя съмненията си само с цел да те разбера по-добре“, Вашият партньор ще види в думите ви не възражения, а желание да Ви разбере по-добре.
  • Избягвайте да сте категорични, говорете меко, като подчертавате, че не настоявате да сте прави и е важно да чуете мнението на партньора си.
  • Изговорете тезите, като ясно изразявате основната си идея и това, което всъщност искате от Вашия партньор.
  • Говорете в режим на диалог: заявете накратко мислите си и попитайте партньора си „Какво мислиш?“
  • Избягвайте упреците и обвиненията. Докосвайте чувствителни теми, само когато има конструктивен смисъл: предложение за това, как може да се промени дадена ситуацията.
  • Наблягайте на съгласието си с партньора си, изразявайте своето възхищение, комплименти, благодарност.
  • Предпоставка за правилното използване на комуникативните умения е разбирането как моите думи и моите действия се възприемат от партньора в напрегната ситуация.