Пост

Пост.

Коучинг и коучинг подход

Коучинг

Коучинг и коучинг подход: каква е разликата?

Eдно от предизвикателствата в света на коучинга е объркването около терминологията. Как точно коучингът се различава или е подобен на други подходи, които влияят чрез разговор като менторство, обучение или консултиране? По този въпрос е написано много и може да прочетете различни определения, но ето едно добро предложение за дефиниция:

„… индивидуален разговор, фокусиран върху подобрение на ученето и развитието чрез повишаване на самосъзнанието и чувството за лична отговорност, където коуча подпомага самонасочващото се учене чрез задаване на въпроси, активно слушане и предизвикване в подкрепяща и насърчаваща среда. “

(van Nieuwerburgh)

Важно е всеки от термините, свързани с влияние чрез комуникация да бъдат дефинирани възможно най-ясно поради няколко причини:

  • Ако присъствате на събития/ обучения, за да научите повече за коучинга, важно е да знаете какъв вид обучение ще бъде. Дали всъщност ще бъде коучинг или ще е по-скоро като менторство? Или нещо съвсем различно?
  • Често компаниите започват вътрешни програми като ги наричат „Коучинг програма“, но всъщност е менторинг с коучинг подход или обучение
  • Думата коучинг е особено модерна през последното десетилетие и се използва често без да е нужно. Но когато знаете разликата между коучинг, обучение, менторство, консултиране, ще се ориентирате много лесно в материала, който четете или контекста на разговора.

Когато използваме термина „coaching за лидерство“, възниква още едно предизвикателство

Могат ли ръководителите наистина да коучват членовете на екипа си по начина, по който сме определили коучинга вече? Да, те могат, въпреки че има някои специфични предизвикателства в тази връзка. Може би най-голямото предизвикателство тук е в реалната и осезаема разлика във властта. Ако лидера има директни или косвени ръководни отговорности към член на екипа, това ще се отрази до известна степен върху естеството на коучинг отношенията.

В тази ситуация е полезно да се изясни каква е разликата между „коучинг“ и използване на „коучинг подход“. Могат ли лидерите да коучват членовете на екипа си? Имайки предвид разликата във властта и всичко, което това може да означава, може би е по-добре да се намери друг коуч за членовете на екипа. В други ситуации е възможно, но коуча трябва да е наясно с допълнителните усложнения, които се появяват, когато те са и в лидерска роля по отношение на човека, когото ще коучват. Несъмнено обаче всички лидери могат да внесат „коучинг подход“ към разговорите за развитие и обучение.

Какво имам предвид под „коучинг подход“?

Може да го определим като използване на елементи на coaching в други разговори, където това може да е подходящо и полезно.

Някои от тези „споделени“ елементи на coaching включват:

  • Фокус върху ученето
  • Акцент върху това, което е желано да се постигне
  • Фокус върху настоящето и бъдещето
  • Акцент върху нарастващото самоосъзнаване и лична отговорност
  • Фокус върху плана за развитие на самия човек и неговото управление
  • Фокус върху предоставянето както на подкрепа, така и на предизвикателство

(Всичко това е в допълнение към уменията за активно слушане, задаване на въпроси, които провокират „аха“ моменти, присъствие и „умът на начинаещия“ сред другите коучинг умения, всички от които ще допринесат положително за всяко човешко взаимодействие.)

Много от тези съществени елементи на коучинг могат да бъдат включени в коучинг подход. Със сигурност е възможно, но и много желателно, ако лидерите използват тези коучинг елементи, за да подпомогнат растежа и обучението на членовете на екипа. Следователно лидерът може да внесе коучинг подход, когато има явни йерархични различия във властта; при работа с групи; в контекста на официалната оценка на представянето.

Ефективните лидери включват този вид практики в своя лидерски подход в последните години, но фокусът върху coaching уменията и моделите добавя още по-голяма стойност.

Как може да приложите всички coaching умения и знания, които сте научили в контекста на лидерското ежедневие? Какво биха забелязали другите, ако направите това?