Skillception

Митове за коучинг – продължение

Митове за коучинг. 11 мита за коучинг Ако сте чакали с нетърпение останалите 6 мита за коучинга, тогава няма какво […]

11 мита за коучинг

Митове за коучинг. 11 мита за коучинг

Ако сте чакали с нетърпение останалите 6 мита за коучинга, тогава няма какво повече да чакате! Ето и продължението на нашата тема – 11 мита за коучинг:

Мит 6. „1 сесия ми е достатъчна, за да реша всички въпроси.“

Коучингът не е вълшебно хапче. Една сесия може да е достатъчна за решаване на просто запитвате към коуча. Ако искате да постигнете значителен напредък в определена област, за да достигнете ново ниво на живот, тогава имате нужда от постоянна работа върху себе си. С подкрепата на треньор през този период ще бъде много ефикасна и ефективна за вашият напредък.

Мит 7. „Коучът трябва да се потопи във всичките ми проблеми, а това е неприятно.“

Основната разлика между коучинга и психологическото консултиране е, че коучингът се фокусира не върху миналото и проблемите, а върху бъдещето, върху вашите цели, задачи и визия за бъдещият ви живот.

Коучинг процесът обаче наистина не винаги е приятен. Когато човек осъзнае собствените си бариери, собствените си негативни убеждения, осъзнава и приема своите „тъмни“ страни – емоциите могат да бъдат много различни, включително и негативните. Сълзите по време на сесия са нормални. Добрата новина е, че с каквото и да сме наясно, ние вече го контролираме. Това, за което не сме наясно, ни контролира.

Мит 8. „Имам нужда от треньор, който разбира моето поле, има същия опит като мен.“

Всъщност треньорът няма нужда да разбира вашата област или спецификата на вашето искане. Вие самите познавате съдържанието и спецификите много добре и това е достатъчно.

Коучингът е ефективен, тъй като коучът не работи със съдържание, а със структура: вашите ограничаващи убеждения, модели (повтарящи се модели на поведение), успешни и неуспешни стратегии и много други елементи, но не и със съдържание.

Мит 9. „Винаги ще имам нужда от треньор, ще разчитам на него.“

Основната задача на коучинга е човек да се научи сам да решава подобни и по-амбициозни задачи. Това се постига чрез повишаване на нивото на информираност, осъзнаване на техните успешни стратегии, умението за управление на убежденията и умението за самообучение. Клиентът придобива всички тези умения, когато работи с треньор.

Мит 10. „Коучингът е само за известните личности.  Аз съм просто инженер.“

Коучингът е за всеки, който е отдаден на собствения си успех, който е готов да предприеме действия за създаване на по-добър живот.

Мит 11. „Живея в малък град, следователно нямам възможност да се свържа с треньор.“

Можете да работите с треньор и онлайн, например чрез Skype. Възможността за работа по Skype също често е по-удобна за жителите на мегаполиси, за да се спести време, така ценно, в днешно време.