Оперативно счетоводство - информация от Skillception.com 📌

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство е една от четирите области на бизнес счетоводството, наред със счетоводното, статистическото и данъчното счетоводство. Целта на оперативното […]

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство е една от четирите области на бизнес счетоводството, наред със счетоводното, статистическото и данъчното счетоводство.


Целта на оперативното счетоводство е:

 • бързо ежедневно събиране на бизнес информация;
 • събиране на счетоводни данни;
 • уточняване на счетоводните данни за себестойността и производството на готовата продукция;
 • уточняване на данните за обема на разходите за заплати;
 • оценка на рентабилността, ефективността и усъвършенстването на редица други финансови показатели.

По този начин оперативното счетоводство служи като основа за счетоводна и икономическа информация по редица показатели. Тези показатели включват както факти за финансова и икономическа дейност на определена организация, така и икономически явления и бизнес процеси.

Правилно организираното оперативно счетоводство помага да се получи информация за:

 • присъствието в организацията на запасите в производството (суровини, доставки и др.);
 • показатели за безпроблемното функциониране на производствения процес;
 • при получаване на пари в брой за продадени продукти, стоки или услуги;
 • обема на продуктите, стоките, услугите;
 • върху обемите на определен тип продукт (стоки, услуги), доставяни ежедневно до крайни клиенти.

Какви са особеностите на оперативно счетоводство

Характеристиките на оперативното счетоводство и неговите разлики от другите видове счетоводство са следните:

 1. Оперативното счетоводство Ви позволява да регистрирате бизнес транзакции и процеси и да определите тяхното съответствие с качеството и срока. Това е възможно чрез идентифициране на фактори, влияещи върху отклоненията от зададените параметри. Докато счетоводството и статистическото счетоводство отчитат само количествено резултатите от операциите в пари или в стока;
 2. Бизнес транзакциите и процесите се записват, като се използват както финансови, така и нефинансови показатели;
 3. Оперативното счетоводство се основава на използването на аналитичен подход по отношение на отразяването на операциите и процесите;
 4. В оперативното счетоводство се използва различна форма и техника – аналитични карти, таблични, графични и други форми, които могат да отразяват информацията, необходима за целите на оперативното управление;
 5. Оперативното счетоводство се характеризира с близостта до местата за техническо изпълнение на определен етап от операция или процес.