Skillception

Основни задачи на коуча при работа с клиент

Основни задачи на коуча при работа с клиент Някои основни задачи на коуча, при работата му с клиент, могат да […]

Основни задачи на коуча

Основни задачи на коуча при работа с клиент

Някои основни задачи на коуча, при работата му с клиент, могат да бъдат определени по следния начин:

 • Стимулиране на самообучението така, че човек в крайна сметка да може сам да намери решения и ресурси и независимо да постига целите си;
 • Помага на клиента да разгърне собствения си потенциал;
 • Насърчаване на нуждата от повишаване на нивото на информираност и отговорност у клиента за живота му;
 • Показване и използване на успешни стратегии, работещи и за други клиенти;
 • Обучаване на клиента как да достъпи вътрешните си ресурси;
 • Оказване на помощ на клиента за това как да трансформира ограничителните си убеждения в подкрепящи;
 • Помагане на клиента да преодолее вътрешни противоречия, страхове, вътрешни бариери, ограничения, стереотипи и да излезе извън собствените си рамки;
 • Допринасяне за постигането на истинските цели на клиента, правейки живота му по-хармоничен;
 • Подкрепа за клиента и вдъхване на увереност, че той ще успее.

Треньорски компетенции при коуча

Основното умение на коуча е да заема треньорска позиция.

 1. Треньорската позиция е определен вид състояние. Треньорът не знае и не е необходимо да знае или разбира подробно съдържанието на целта. Той няма собствена интерпретация на думите на клиента, като в същото време треньорът активно се интересува от историята на клиента.
 • Състояние на припознаване.

Само когато треньорът е напълно потопен в случая на клиента и е в пълен синхрон със състоянието на клиента, възникват ефективни въпроси.

 • Пълно приемане.

Треньорът не дава оценка за действията или преценките на клиента. Налице е пълно приемане и уважение към него.

 • Увереност в наличието на всички ресурси и възможности на клиента.

Безусловната вяра в успеха на клиента извежда самия клиент извън границите на обичайното му мислене.

 • Липса на определено желание да помогне на клиента.

На пръв поглед може да изглежда парадоксално, но е точно така. Липсата на желание за помощ води до отговорност на клиента. И обратно, ако изведнъж треньорът наистина иска да помогне на клиента, той автоматично застава в родителска позиция към своя клиент и поема отговорността за живота му върху себе си.

Какви умения са важни за треньора?

За да бъде един коуч пълноценен, неминуемо трябва да притежава специфични умения:

 • Създаване на атмосфера на доверие и пространство за растеж. Само в такова единно пространство е възможно да се разкрие същността на клиента и да се насърчи неговата искреност към самия него.
 • Виждане, чуване и усещане на клиента. Треньорът слуша внимателно и съзнателно. При такова слушане интуицията работи чудесно. Всяка секунда клиентът споделя нещо за себе си и живота си с всеки поглед, всеки жест, промяна в мимиката или интонацията. Всичко това е важно. Треньорът следи такива невербални реакции на клиента, които дават много информация за неговото състояние и вътрешни процеси.
 • Говорене езика на клиента. Коучът използва същите думи в речта си, които използва и неговият клиент. Дори използва жестовете на клиента, ако е необходимо. Взаимното разбирателство се установява на най-дълбоко ниво.
 • Даване на обратна връзка на клиента. Треньорът показва разликата между това, което е, и това, което клиентът мисли или показва, че е. Без оценка и тълкуване, клиентът сам прави заключенията си.
 • Моделиране на ситуации. Клиентът има възможност да моделира поведението си при изживяване на определена ситуация.
 • Задаване на ефективни въпроси. Това са въпроси, които водят клиента към целта му, извеждат го извън собствените му рамки. Това са въпроси, които той никога не би си задал сам.

Използване на необходими инструменти и техники в коучинга

Разбира се, нужно е коучът постоянно да се развива и израства, да учи и възприема нови неща, да повишава нивото си, и всичко това, за да бъде все по-полезен за клиентите си.

Трябва ли треньорът да разбира желанията на клиента?

Основната задача на работата на коуч с клиент не е да разбере сам ситуацията му, а да помогне на клиента да я разбере. За това треньорът не е нужно да разбира областта, в която клиентът има нужда от помощ.

Професионалният треньор по принцип слуша клиента не на ниво съдържание, а на ниво структура. Няма значение за какво говорите: дали за търсене на работа, увеличаване на продажбите, внедряване на нещо или друга тема. Можете дори да формулирате заявка към коуча като например: „Искам X“ ( такива въпроси са включени в обучения, когато човек е възможно да не иска да ги огласява пред цялата група).

Треньорът работи ефективно с такива искания. В крайна сметка самият клиент знае всичко за целта или какво е X и какво Y, всички отговори са вътре в него. Професионалният треньор работи в състояние на „незнаещ“, не проектира собствения си опит и не тълкува по никакъв начин това, което казва клиентът. И точно в този смисъл е по-лесно да се работи със запитвания, касаещи непозната за треньора област.

За треньора е важна структурата, важно е всъщност какво се крие зад думите. Вашите жестове, позиция на тялото, мимики, интонация, повтарящи се модели на поведение – те са важни за коуча.

Цялата тази информация позволява да се работи на дълбоко ниво и да се изберат успешните стратегии.