Подобрете ефективността на вашия лидерски екип чрез ключови поведения

Лидерските екипи Когато лидерските екипи са ефективни, се стига до значителни резултати в цялата организация. Всички ръководни екипи трябва да […]

лидерските екипи

Лидерските екипи

Когато лидерските екипи са ефективни, се стига до значителни резултати в цялата организация. Всички ръководни екипи трябва да се стремят към такива резултати. Както и като се фокусират върху ключови възможностите и поведения, които са най-важни за успеха им.

Годишни финансови отчети. Анализи на тримесечие. Планове за придобиване и разширяване. Подобна информация е тясно свързана с представянето и растежа на всяка компанията.

Лидерите в една компания могат да осъществят или да прекъснат фирмената трансформация. Всъщност 33% от неуспешни трансформации се случват, защото поведението на лидерския екип не подкрепя желаните промени.

В голяма застрахователна компания конфликт между висшите ръководители води след себе си загуба на доверие сред членовете на екипа. Които са несъгласувани приоритети, неефективни срещи и затруднения при вземане или спазване на решения. Резултатът е бил значителни обърквания и започване на проекти от начало. Ангажираността и отговорността на служителите спаднали, а трансформацията се забавила.

Но какво може да се направи, за да се подобри ефективността на лидерския екип?

Поведенията, които допринасят за ефективността на екипите могат да бъдат събрани в четири характеристики:

  • Те създават екипа около ясна цел и точни роли като разбират кои роли водят до най-голяма стойност и осигуряват подходящия талант за тези позиции.
  • Те се обединяват около  ценностите, приоритети и начин на съвместна работа, което помага да се създаде ясно изразена идентичност.
  • Те работят въз основа на правила, които им позволяват бързо и ефективно да вземат решения, да си сътрудничат и да се предизвикват взаимно.
  • Отделят време, за да се развиват – оценяват, мислят иновации, учат от по-широкия контекст и инвестират в индивидуално и отборно развитие.

Обединение на Лидерството около критични поведения

Резултатите от проучване на 37 организации, за да се разбере колко често всяко поведение се среща в техните лидерски екипи и кои вярват, че са най-важни за успеха им, показват значителна възможност за подобряване на поведението, свързано с ефективността на екипа.

Например, ръководните екипи обикновено са единодушни, че обединението около целта е от решаващо значение, но само 60% от екипите съобщават, че те действително са обединени. По същия начин, последователната комуникация е класирана като приоритетна, а по-малко от 40 % от екипите казват, че я практикуват. Пропуска на тези поведения е пропусната възможност: когато лидерските екипи имат споделена, съдържателна и ангажираща визия, компанията има почти два пъти по-голяма вероятност да постигне финансови резултати над средното ниво.

За да създадат своето „пътуване“ лидерските екипи трябва да се обединят около ценностната си програма и визия; да обмислят кои профили са представени в лидерския екип. Да структурират правилната честота на взаимодействие, да се съсредоточат върху най-важните решения и области, в които екипът трябва да сътрудничи. И да идентифицира и развият три до пет поведения, които са най-важни за постигане на ценностната програма на организацията. Предприетите инициативи трябва да бъдат прости и ориентирани към резултати.

Лесно е екипа на Топ Мениджмънта да попадне в капана да решава всички ескалирани до тях въпроси от организацията. Ето защо някои лидерските екипи подобряват своята ефективност като съсредоточават времето и вниманието си върху работата, която само те могат да направят и делегират останалото. Освен това някои екипи планират по-малко срещи с основния екип и вместо това използват комисии, за да се срещат по теми, за които не се изисква пълния екип.

Всички ръководни екипи трябва да се стремят към такива резултати като определят ключовите области на стратегия и поведенията, които са най-важни за успеха им.

Към “Ментална аритметика