10 начина да повишите емоционалната си интелигентност

Развитието на умения по емоционална интелигентност са от решаващо значение за професионалните ви успехи. Умения по емоционална интелигентност или EQ, е […]

умения по емоционална интелигентност

Развитието на умения по емоционална интелигентност са от решаващо значение за професионалните ви успехи.

Умения по емоционална интелигентност или EQ, е все по-популярно качество, което трябва да притежавате в професионалната сфера. Може би много от вас се чудят, защо уменията по емоционална интелигентност, са от такава важност и как влияят върху работната среда. Отговорът е, че емоционалната интелигентност не е просто модерен тренд. Водещи компании, са извършили статистически изследвания, които доказват, че служителите с високо ниво на емоционална интелигентност, неуспоримо са фактор за успеха на компанията. Доказано е, че служителите с висока емоционална интелигентност, носят много по-високи приходи от продажби и увеличават общата продуктивност на процесите.

В конкурентна работна среда, развитието на вашата емоционална интелигентност е от решаващо значение за професиналния ви успех. Ето и 10 начина да разините своето EQ (емоционална интелигентност):

Използвайте асертивен стил на общуване

Асертивното комуникиране е начинът да спечелите уважение без да сте агресивни или прекалено пасивни. Емоционално интелигентните хора, знаят как да изразяват мнението и нуждите си по директен начин, без да накърняват околните.

  • Отговор вместо реакция към конфликт е едно умения по емоционална интелигентност.

В момент на конфликтна ситуация, емоционалните изблици и чувството на гняв са напълно нормални. Емоционално интелигентният човек, знае как да остане спокоен в стресова ситуация. Те не вземат импулсивни решения, които могат до доведат до по-големи проблеми. Тези хора разбират, че в такива ситуации, целта е да сe вземе решение. За това, те правят съзнателен избор да действат и говорят с пълен фокус към постигане на решението.

  • Използвайте уменито за активно слушане.

По време на разговор, емоционално интелигентните хора се стрямат да разберат какво им се говори вместо, просто да чакат да дойте и техният ред да говорят. Те се опитват да разберат какво им се казва, преди да отговорят. Също така емоционално интелигентните хора, обръщат внимание на невербалните детайли по време на разговор. По този начин, се избягват недоразбиранията, което пък позволява на слушателя да отговаря подходящо, а също така се показва и увежение към човекът с когото разговарят.

Бъдете мотивирани

Емоционално интелигентните хора се мотивират сами, а тяхното поведение мотивира и другите. Те поставят цели и са гъвкави пред лицето на предизвикателствата.

  • Практикувайте начините за поддържане на добро настроение.

Неподценявайте силата на вашето настроение. Негативното настроение лесно влияе на хората, ако го позволяват. Емоционалната интелигентност позволява на хората да усещат настроенията на другите и да предпазят своето настроение от лоши влияния. Емоционално интелигентните хора знаят как да поддържат доброто си настроение и да придават оптимистичен вид. За да постигнете това, може да са ви нужни неща като добра закуска, слушане на мотиватори, медитация, или просто листчета с добри и мотивиращи фрази на бюрото ви.

  • Практикувайте самоознаване.

Емоционално интелигентните хора са самоосъзнати и интуитивни. Те са наясно със собствените си емоции и как те мога да влияят на околните. Също така, те могат да разбират емоцията и езика на тялото на събеседниците си, като използват тази информация, за да подобрят комуникационните си умения.

Възприемайте критиката

Много важна част от това да повишите емоционалната си интелигентност е да започнете да приемате критика. Вместо да заемат нападателна или защитна позиция, хората със високо EQ, отделят момент, за да разберат, защо биват критикувани, кой ги критикува и как това влияе върху тяхното поведение. След това се взема конструктивно решеине за справяне с проблема и подобрение в поведението.

  • Емпатия към другите.

Емоционалната интелигентност включва и емпатия. Трябва да разберете, че емпатията показва сила, а не слабост на характера. Емпатията помага на хората да изгарждат връзка на основно ниво. Емпатията отваря вратата към взаимно уважение и разбирателство между хора с различни мнения и поставени в различни ситуации.

  • Използвайте лидерски умения.

Емоционално интелигентните хора притежават отлични лидерски умения. Те спазват високи стандарти и по този начин дават пример на другите, за да ги следват. Хората с високо EQ поемат инициативата и притежават силни умения за справяне с проблеми и вземане на решения. Тези умения ви помагат да подбрите представянето си както в офиса така и в личният ви живот.

Бъдете отворени и социални

Виското емоционално интелигентните хора са винаги приветливи, с усмивка на уста и позитивно излъчване. Те използват своята отвореност към другите, за да се социализират и изградят връзка с всички около тях. Тези хора притежават добри междуличностни умения, които използват, за да комуникират ясно с околните, независимо дали вербално или невербално.

Много от тези умения, може да ви се струват повече за хора, които имат познания по човешка психология. Докато уменият свързани с високо EQ са нещо лесно за естествените емпати, то за това не е толоква лесно за останалите. По-малко емпатичните хора трябва да се стремят към овладяването на самоосъзнаване и разбиране на това как взаимодействат с хората. Използвайки тези стъпки ще поемете по вашият път към повишаване на емоционалната си интелигентност.