Осъзнатост за себе си и другите чрез DISC

0
By: Tack TMI България

Module 1 - Осъзнатост за себе си и другите чрез DISC

Разберете в дълбочина какво стои зад видимото поведение на хората на работното им място. С помощта на психометриката, постигнете по-добро ниво на ефективност – на лично и професионално ниво. Постигайте успехи в работата на екипа си и общувайте с лекота със стейкхолдърите си. Научете стратегии за адаптиране на стила си на общуване и така постигайте лични и екипни цели.

Sessions Dates
1 9:30 23rd February
2 9:30 24th February
Places left 5 of 5
Open CourseCertification
Total Price
Sold until 22nd February 2022 !
BGN incl. Vat 271.86

Overview

Разберете в дълбочина какво стои зад видимото поведение на хората на работното им място. С помощта на психометриката, постигнете по-добро ниво на ефективност – на лично и професионално ниво. Постигайте успехи в работата на екипа си и общувайте с лекота със стейкхолдърите си. Научете стратегии за адаптиране на стила си на общуване и така постигайте лични и екипни цели.

Audience

Разберете в дълбочина какво стои зад видимото поведение на хората на работното им място. С помощта на психометриката, постигнете по-добро ниво на ефективност – на лично и професионално ниво. Постигайте успехи в работата на екипа си и общувайте с лекота със стейкхолдърите си. Научете стратегии за адаптиране на стила си на общуване и така постигайте лични и екипни цели.

Diration / min

2022.02.23 - 2022.02.24

Key Outcomes

Ползи за участниците:

  • Да могат да определят личния предпочитан стил на поведение/комуникация по модела DISC.
  • Да знаят какви са наблюдаваните поведения за всеки стил.
  • Да могат да определят силни страни и области за развитие на всеки стил.
  • Да научат как да адаптират своя собствен стил на общуване, за да постигат по-голяма ефективност в екипа си.
  • Да упражнят как могат да влияят на всеки от стиловете чрез адаптация на собственото си поведение

Online

Platform: Zoom
Provider

Tack TMI България

0
0
Students
878
Views
0
Reviews

Tack TMI България е новото име на OD&M Consulting, компанията на Gi Group за обучение и развитие. Смяната на името е в следствие от придобиването на Tack TMI от страна на Gi Group – една от 10те най-успешни в света компании за услуги в областта на човешките ресурси. Благодарение на успешното си присъствие на българския пазар повече от 20 години, ние сме успели да изградим високо ниво на доверие и експертиза по отношение на нуждите на нашите клиенти, като осигуряваме правилната диагностика и адекватните решения. Нашата гъвкавост и консултантски подход ни позволяват напълно да адаптираме обучителните си програми и да ги съобразим с нуждите на клиента, доставяйки вътрешно-фирмени обучения с най-подходящото съдържание. Нашите клиенти ни избират, защото умеем да вдъхновяваме участниците в нашите обучения така, че те да разгърнат пълния си потенциал и да постигнат осезаеми резултати за компанията си.

View more button-icon
Instructor

Благовеста Николова

Лидерство, емоционална интелигентност

Благовеста Николова е консултант и треньор с опит в управлението на проекти и процеси в сферата на развитие на хората. Тя има изключително богат опит в създаването и осъществяването на вътрешно-фирмени тренинги за клиенти от различни индустрии. Тя е експерт в областта на подбора, оценката по компетенции и развитието на хора на индивидуално и екипно ниво.