Дигитални умения

Дигитални умения за деца Социалното и икономическо въздействие на технологиите е широко разпространено и се ускорява всяка следваща година. Скоростта […]

Дигитални умения

Дигитални умения за деца

Социалното и икономическо въздействие на технологиите е широко разпространено и се ускорява всяка следваща година. Скоростта и обемът на информацията са се увеличили експоненциално. Като експертите прогнозират, че 90% от цялото население ще бъде свързано с интернет до 10 години. С интернет на нещата дигиталният и физическият свят скоро ще бъдат слети. Тези промени предвещават вълнуващи възможности, но те също така създават и несигурност. И нашите деца са в центъра на тази динамична промяна. За това е време да разберем как да ги научим на дигитални умения за деца.

Дигитални умения за деца. Децата използват дигитални технологии и медии във все по-млада възраст и за по-дълги периоди от време. Те прекарват средно по седем часа на ден пред екрани. От телевизори и компютри, до мобилни телефони и различни дисплейни устройства. Това е повече от времето, което децата прекарват с родителите си или в училище. Поради това, прекараното време пред таблета може да окаже значително влияние върху тяхното здраве и благосъстояние. Какво дигитално съдържание консумират, с кого се срещат онлайн и колко време прекарват на екрана. Всички тези фактори ще повлияят значително на цялостното развитие на децата.

Рискове от дигиталния свят

Дигиталният свят е огромно пространство за обучение и развлечения. Но в този дигитален свят децата са изложени и на много рискове, като кибертормоз, пристрастяване към технологии, нецензурно и насилствено съдържание, радикализация, измами и кражба на данни. Проблемът се крие в бързата и постоянно развиваща се природа на дигиталния свят, където правилното управление на интернет и политиките за защита на децата бавно наваксват, което ги прави неефективни.

Освен това има дигитална възрастова разлика. Начинът, по който децата използват технологията, се различава много от този по който го правят възрастните. Тази празнина затруднява родителите и преподавателите да разберат напълно рисковете и заплахите, пред които децата могат да се изправят онлайн. В резултат на това възрастните може да се чувстват неспособни да съветват децата за безопасното и отговорно използване на дисплейните технологии. По същия начин тази пропаст поражда различни перспективи на това, което се счита за приемливо поведение.

И така, как ние като родители, възпитатели и лидери можем да подготвим децата си за дигиталната ера? Без съмнение за нас е изключително важно да ги снабдим с дигитална интелигентност.

Дигиталният интелект или „ДИ“ е набор от социални, емоционални и когнитивни способности, които дават възможност на хората да се справят с предизвикателствата и да се адаптират към изискванията на дигиталния живот.

Тези способности могат да бъдат разделени на общо осем взаимосвързани области:

Дигитална идентичност: Способността да създавате и управлявате нечия онлайн идентичност и репутация. Това включва осъзнаване на нечия персона в интернет и управление на краткосрочното и дългосрочното въздействие на присъствието на човек в мрежата.

Дигиталната употреба: Възможността за използване на дигитални устройства и медии, включително овладяване на контрола, за да се постигне здравословен баланс между живота онлайн и офлайн.

Дигитална безопасност: Способността да се управляват онлайн рисковете (напр. кибертормоз, подстракаване, радикализация). Както и проблематично съдържание (напр. насилие и непристойност) и да се избягват и ограничават тези рискове.

Дигитална сигурност: Способността да се откриват кибер заплахи (напр. хакерство, измами, злонамерен софтуер), да се разбират най-добрите практики и да се използват подходящи инструменти за защита на данните.

Дигитална емоционална интелигентност: Способността да бъдете съпричастни и да изградите добри взаимоотношения с другите онлайн.

Дигиталната комуникация: Способността да общувате и да си сътрудничите с други хора, използвайки цифрови технологии и медии.

Дигитална грамотност: Способността за намиране, оценка, използване, споделяне и създаване на съдържание, както и компетентност в изчислителното мислене.

Дигитални права: Способността да се разбират и отстояват лични и законни права, включително правата на личен живот, интелектуална собственост, свобода на словото и защита от реч на омразата.

Преди всичко придобиването на тези способности трябва да се корени в желаните човешки ценности. А именно като уважение, съпричастност и предпазливост. Тези ценности улесняват разумното и отговорно използване на технологията – атрибут, който ще отбележи бъдещите лидери на утрешния ден. Всъщност, култивирането на изкуствен интелект, основан на човешките ценности, е от съществено значение за нашите деца да станат господари на технологиите, вместо да бъдат завладяни от тях.

Повече информация за STEM образование