STEM образование: Дефиниция и значение

Какво е STEM образование? STEM образование е съкращение, което означава наука, технологии, инженерство и математика. STEM е интердисциплинарен подход към […]

STEM образование

Какво е STEM образование?

STEM образование е съкращение, което означава наука, технологии, инженерство и математика. STEM е интердисциплинарен подход към обучението, където академичните концепции са съчетани с реални уроци. Студентите прилагат наука, технологии, инженерство и математика в контекст, който създава връзки между класната стая и света около тях.

Значението на STEM образованието се подчертава от научните стандарти от следващото поколение, които са предназначени да подобрят начина, по който учениците разбират и прилагат науката. Образованието по STEM обикновено се фокусира върху проектно обучение в класната стая. Проектите и дейностите включват технология, за да се подчертае приложението на науката и да се подготвят учениците за бъдещи класове.

Защо е важно STEM образованието?

Значението на STEM образованието е тясно свързано с технологичния и научен напредък на обществото. Националната научна фондация в Съединените щати, твърди, че децата ще се нуждаят от здрава основа по предмети STEM, за да успеят в информационната ера.

STEM обучението и приложението на технологията дава възможност на всеки ученик да използва креативността си. Както и да развива уменията си за критично мислене. Ползите от STEM образование са също така широкообхватни за ученици от всички възрасти и произход, тъй като през последните години се наблюдават инициативи, целящи да добавят повече жени и малцинства към STEM областите.

Децата с проблеми в развитието и други подобни проблеми също могат да изпитат предимствата на STEM образование, като способността да изпълняват дълги, сложни задачи, включващи роботика или проекти за компютърно програмиране. STEM обучението обикновено включва практически дейности, които изискват творческо мислене, среда, която е подходяща за деца.

STEM в училищата

Има различни начини, по които учителите могат да въведат STEM в класната стая. Като примерен план за уроци по STEM, се предоставя на учителите поетапно ръководство за това как правилно да представят концепцията на своите ученици. Той включва видео урок, след което позволява на учениците да разработят свой собствен STEM урок.

След като учителите представят STEM обучението на своите ученици, те могат да анализират своята класна стая и да определят как STEM проекти и дейности могат да бъдат включени в нея. Създаването на класна стая за STEM класове е ключово, когато става въпрос за изпълнение на проекти и дейности. Идеите за внедряване включват следното:

• Бюрата и другите мебели трябва да бъдат подредени, за да позволят на учениците максимална гъвкавост при работа по STEM проекти и дейности. Това може да означава големи коридори между бюрата или създаване на работни станции въз основа на конкретния проект или дейност.

• Сътрудничеството е важен компонент на всеки STEM проект или дейност. Класната стая трябва да бъде подредена така, че да дава възможност на учениците да работят заедно, като клъстери от столове.

• Визуалните примери, като диаграми и плакати, могат да бъдат ключови за подпомагане на учениците да запомнят ключови понятия.

STEM проекти и дейности за ученици от начално до средно училище могат да включват сензорни бутилки с вода. Предизвикателство за изграждане на мост или създаване на вулкан.

Преподавателите в гимназиално ниво могат да реализират проекти, които включват всички области на STEM. Един такъв проект би бил проучване на качеството на водата, при което учениците ще използват подводни роботи, за да събират данни от водната повърхност. Учителите трябва да предоставят възможност на учениците да проектират свои собствени роботи или да използват наличните инструменти и работни комплекти.

Към 8 дигитални умения за деца