Skillception

Каква е целта на нашите емоции?

Каква е целта на нашите емоции Емоциите могат да играят важна роля в това как мислим и се държим. Емоциите, […]

нашите емоции

Каква е целта на нашите емоции

Емоциите могат да играят важна роля в това как мислим и се държим. Емоциите, които изпитваме всеки ден, могат да ни принудят да предприемем действия и да повлияят на решенията, които вземаме за живота си, както големите, така и малките. За да разберем истински емоциите, е важно да разберем трите критични компонента на емоцията.

Има три части на емоцията:

1. Субективен компонент (как изпитвате емоцията);

2. Физиологичен компонент (как телата ви реагират на емоцията);

3. Експресивен компонент (как се държите в отговор на емоцията).

Тези различни елементи могат да играят роля във функцията и целта на вашите емоционални реакции.

Емоциите могат да бъдат краткотрайни, като проблясък на досада на колега или дълготрайни, като трайна тъга от загубата на връзка. Но защо изпитваме, точно тези емоции? Каква роля изпълняват те?

Емоциите могат да ни мотивират да предприемем действия

Когато ви предстои изпит, например, по нервно разстройство, тогава може да почувствате голяма тревога дали ще се представите добре и как изпитът ще повлияе на крайната ви оценка. Поради тези емоционални отговори е по-вероятно да отворите учебниците и да започнете да учите. Тъй като изпитвате определена емоция, имате мотивация да предприемете действия и да направите нещо положително. По този начин ще подобрите шансовете си да получите добра оценка.

Също така, ние хората сме склонни да предприемаме определени действия, за да изпитаме положителни емоции и да сведем до минимум вероятността да изпитваме негативни емоции. Например, може да търсите социални дейности или хобита, които ви осигуряват чувство за щастие, задоволство и вълнение. От друга страна, вероятно бихте избегнали ситуации, които потенциално биха могли да доведат до скука, тъга или безпокойство.

Емоциите ни помагат да оцелеем, да процъфтяваме и да избягваме опасностите

Още известният учен Чарлз Дарвин, е вярвал, че емоциите са адаптации, които позволяват на хората и животните да оцелеят и да се размножават. Когато сме ядосани, има вероятност да се изправим срещу източника на нашето раздразнение. Когато изпитваме страх, е по-вероятно да избягаме от заплахата. Когато чувстваме любов, може да потърсим половинка и да се размножим.

Емоциите изпълняват адаптивна роля в живота ни, като ни мотивират да действаме бързо и да предприемаме действия, които ще увеличат максимално шансовете ни за оцеляване и успех.

Емоциите могат да ни помогнат да вземем решения

Нашите емоции оказват голямо влияние върху решенията, които взимаме, от това, което решаваме да закусваме, до това за кои кандидати избираме да гласуваме на политически избори. Също така, изследователите са установили, че хората с определени видове мозъчни увреждания, засягащи способността им да изпитват емоции, също имат намалена способност да вземат добри решения.

Дори в ситуации, в които вярваме, че нашите решения се ръководят чисто от логика и рационалност, емоциите играят ключова роля. Доказано е, че емоционалната интелигентност или способността ни да разбираме и управляваме емоциите играе важна роля при вземането на решения.

Вижте още темата за 5 причини, поради които вземаме лоши решения.

Емоциите позволяват на другите хора да ни разбират

Когато взаимодействаме с други хора, е важно да дадем улики, които да им помогнат да разберат как се чувстваме. Тези сигнали могат да включват емоционално изразяване чрез езика на тялото (невербална комуникация), като различни изражения на лицето, свързани с конкретните емоции, които изпитваме.

В други случаи това може да включва директно посочване на това как се чувстваме. Когато казваме на приятели или членове на семейството, че се чувстваме щастливи, тъжни, развълнувани или уплашени, ние им даваме важна информация, която след това могат да използват, за да предприемат действия.

Емоциите ни позволяват да разбираме другите

Точно както нашите собствени емоции предоставят ценна информация на другите, емоционалните изрази на хората около нас ни дават богатство от социална информация. Социалната комуникация е важна част от нашето ежедневие и взаимоотношения, а умението да тълкуваме и реагираме на емоциите на другите е от съществено значение.

Позволява ни да реагираме по подходящ начин и да изградим по-дълбоки и по-значими отношения с нашите приятели, семейство и близки. Освен това ни позволява да общуваме ефективно в различни социални ситуации, от работа с раздразнен клиент до управление на ядосан служител.

Чарлз Дарвин е един от най-ранните изследователи, които са изследвали научно емоциите. Той е предположил, че емоционалните прояви също могат да играят важна роля за безопасността и оцеляването. Ако сте срещнали съскащо или плюещо животно, това ясно би означавало, че съществото е било ядосано и отбранително, което ще ви накара да се отдръпнете и ще избегнете възможна опасност.

Разбирането на емоционалните прояви на другите ни дава ясна информация за това как може да се наложи да реагираме в конкретна ситуация.

В заключение за емоциите

Както разбрахте, нашите емоции имат много различни цели. Емоциите могат да бъдат мимолетни, упорити, мощни, сложни и дори променящи живота. Те могат да ни мотивират да действаме по конкретни начини и да ни дадат инструментите и ресурсите, от които се нуждаем, за да взаимодействаме смислено в нашия социален свят.

Често задавани въпроси

Защо емоциите имат значение?Отговор: Емоциите могат да направят разликата между успеха и неуспеха във всеки аспект от живота. Подобряването на вашето емоционално здраве и интелигентност може да ви помогне да намалите стреса, да победите тревожността, да победите депресията и да изградите по-добри отношения с хората около вас.
Какви са ползите от изразяването на емоции?Отговор: Изразяването на емоциите ни носи много ползи:
• Помага да видите проблемите в нова светлина.
• Улеснява вземането на решения и решаването на проблеми.
• Изразяването на емоциите ви освобождава от натрупаното напрежение или нуждата да споделяте.
• Намалява тревожността.
• Силно намалява депресията.
Защо е важно да разбирате емоциите си?Отговор: Емоционалното осъзнаване ни помага да разберем от какво се нуждаем и какво искаме (или не искаме!). Помага ни да изградим по-добри отношения. Това е така, защото осъзнаването на нашите емоции може да ни помогне да говорим за чувствата по-ясно, да избягваме или да разрешаваме по-добре конфликтите и да се придвижваме по-лесно през натрупаните, трудни за изразяване чувства.
Влияят ли емоциите на действията ми?Отговор: Емоциите могат да повлияят не само върху естеството на решението ви, но и върху скоростта, с която го вземате. Гневът може да доведе до прибързано и необмислено вземане на решения. Макар че ако се чувствате уплашени, вашите решения може да са повлияни от несигурност и предпазливост, а това е може да удължи нужното ви време за вземане на решение.
Какви са нашите емоции?Отговор: Като основни емоции можем да идентифицираме:щастие, тъга, отвращение, страх, изненада и гняв. След това можем да разширим списъка си с други основни емоции, за да включим такива неща като гордост, срам, смущение и вълнение.