Skillception

Какви са навиците на емоционално интелигентните хора

Какви са навиците на емоционално интелигентните хора „Всеки може да се ядоса, това е лесно. Но да се ядосаш на […]

емоционално интелигентните хора

Какви са навиците на емоционално интелигентните хора

„Всеки може да се ядоса, това е лесно. Но да се ядосаш на точния човек, в точната степен, в точното време, за правилната цел и по правилния начин, това не е лесно.“

В този цитат философът Аристотел перфектно обобщава една концепция. Тя се е превърнала в гореща тема, в психологията в образованието и бизнеса – емоционалната интелигентност.

Емоционално интелигентните хора се занимават с редица навици и поведения. Те допринасят за способността им да управляват собствените си емоции и да разбират чувствата на другите. Познавате ли някой, който добре владее собствените си чувства, способен да изразява емоции по подходящ начин. Както и някой съпричастен и разбиращ за това как се чувстват другите? Този човек вероятно е много емоционално интелигентен индивид.

Емоционалната интелигентност включва четири основни умения:

• Способността за възприемане на емоции.

• Способността да разсъждавате с емоции.

• Способността да разбирате емоциите.

• Способността да управлявате емоциите.

Вижте тези ключови неща, които емоционално интелигентните хора правят, за да можете да се опитате да превърнете някои от тях в навик в ежедневния си живот.

1. Емоционално интелигентните хора обръщат внимание на това, което чувстват.

Психологът и автор Даниел Големан определя самосъзнанието като един от ключовите компоненти на емоционалната интелигентност. ​​Самосъзнанието включва способността да се разпознават настроенията, емоциите и чувствата. Част от самосъзнанието включва и осъзнаване как вашите емоции и настроения влияят на другите хора. Тази способност да наблюдавате собствените си емоционални състояния е основно изискване за емоционална интелигентност.

2. Разбират как се чувстват другите хора.

Емпатията е друг вид от основните елементи на емоционалната интелигентност на Големан. Това включва способността да се разбират емоциите на другите хора. За да взаимодействате с други хора в множество сфери на живота, като например на работа или в училище, трябва да можете да знаете какво изпитват хората около вас. Ако колегата е разстроен или разочарован, знаейки какво чувства, може да ви даде много по-добра представа за това как да реагирате.

3. В състояние са да регулират емоциите си.

Саморегулацията е от основно значение за емоционалната интелигентност. Разбирането на емоциите ви е чудесно, но не особено полезно, ако не можете да се възползвате от това знание. Емоционално интелигентните хора мислят, преди да действат според чувствата си. Те са в унисон с това как се чувстват, но не позволяват на емоциите си да управляват живота им.

4. Те са мотивирани.

Емоционално интелигентните хора са мотивирани да постигнат целите си и са способни да управляват поведението и чувствата си, за да постигнат дългосрочен успех. Може да са нетърпеливи да направят промяна в живота си, но знаят, че управлението на този страх е важно. Като правят скок и правят промяната, те знаят, че могат да направят живота си по-добър и да се доближат една крачка до постигането на целите си.

5. Имат страхотни социални умения.

Емоционално интелигентните хора също са склонни да имат силни социални умения, вероятно отчасти защото са толкова приспособени към собствените си чувства, както и към чувствата на другите. Те знаят как да се справят ефективно с хората и са инвестирали в поддържане на здравословни социални отношения и помагат на хората около тях да успеят.

6. Те са готови и могат да обсъждат чувствата си с другите.

Понякога хората са съпричастни и в унисон с емоциите си, но се борят действително да споделят тези чувства с другите. Емоционално интелигентните хора не само разбират чувствата, те знаят как да ги изразят по подходящ начин.

Какво точно се има предвид под подходящо? Представете си например, че току-що сте имали особено ужасен ден на работа. Вие сте уморени, разочаровани и ядосани от това как са минали нещата на важна среща. Неподходящото изразяване на чувствата ви може да включва прибиране вкъщи и спор със съпруга/та или изпращане на неприятен имейл до вашия шеф. По-подходяща емоционална реакция би била обсъждането на вашите разочарования със съпруга/та, освобождаване на известно напрежение като отидете на джогинг и измисляне на план за подобряване на следващия ден от предишния.

7. В състояние са правилно да идентифицират основните причини за своите емоции.

Представете си, че се чувствате разочаровани и ядосани от колега. Докато оценявате чувствата си, анализирайте за какво наистина сте разстроени. Ядосан ли сте за действията на вашия колега или гневът ви произтича от основните разочарования и натиска на шеф, който е натрупал твърде много работа и отговорност на раменете ви? Емоционално интелигентните хора са в състояние да разгледат ситуацията и правилно да идентифицират истинския източник на своите чувства.

Отначало това може да изглежда като лесна задача, но реалността е, че емоционалният ни живот може да бъде както сложен, така и разхвърлян. Намирането на точния източник на чувствата ви може да бъде особено сложно, когато имате работа с мощни емоции като любов и гняв.