Правила и условия за ползване на Skillception.com

 • 1. Въведение в правила и условия за ползване на Skillception.com
 • 2. Дефиниции
 • 3. Конфиденциалност
 • 4. Нашите Добри Практики
 • 5. Условия за записване в курсове и обучения чрез Skillception
 • 6. (Допълнителна) кореспонденция и комуникация
 • 7. Ограничена отговорност
 • 8. Права върху интелектуалната собственост
 • 9. Приложимо право, юрисдикция и разрешаване на спорове
 • 10. Промени и актуализации на настоящите Общи условия
 • 11. ОТГОВОРНОСТ
 • 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Въведение в правила и условия за ползване на Skillception.com

Платформата за резервиране на обучения „Skillception.com“, (www.skillception.com) е собственост на „Скилсепшън.ком“ ЕООД, ЕИК: 206612910, със седалище и адрес на управление: България, гр. София; ПК 1618; ул.Тодор Каблешков № 53, ап. офис 69.

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Теб лично („Вие“) и „Скилсепшън.ком“ ЕООД, ЕИК: 206612910, със седалище и адрес на управление: България, гр. София; ПК 1618; ул.Тодор Каблешков № 53, ап. офис 69.

НТези правила и условия, подлежащи на корекции и се отнасят директно или косвено (чрез нашите партньори) до всички наши услуги. Можеш да се запознаеш с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия (мобилен) уеб сайт и/или някое от приложенията ни, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък "платформа"), ти потвърждаваш, че си прочел/а, разбрал/а и приел/а правилата и условията, посочени по-долу (включително изявлението за конфиденциалност).

Тези страници, тяхното съдържание и структура, както и онлайн услугата за записване в курсове и обучения (включително улесняване на услугата за плащане), които предоставяме се притежават, управляват и поддържат от Скилсепшън ООД и са предоставени единствено на теб за лична и некомерсиална (B2C) употреба, при спазване на правилата и условията, посочени по-долу. Отношенията, които имаме с партньорите ни, предоставящи курсове и обучения са управлявани от отделни правила и условия, които управляват (B2B) търговските ни отношения с всеки един от пяртньорите ни. Всеки наш партньор, който предоставя курсове и обучения, се държи по професионален начин по отношение на Skillception.com, когато предоставя своя продукт и/или услуга на или през Skillception.com (за своите бизнес-към-бизнес ("B2B") и/или бизнес-към-клиент отношения). Моля, имай на предвид че нашите партньори може да имат, да декларират съответни и/или да изискват (приемане на) – в допълнение на политиките предоставени на уебсайта, техни отделни (извършване/използване) правила и условия и вътрешни правила за използване, достъп и квалификация за курса или обучението (което може да включва конкретни отказ от отговорност и ограничение на отговорността).

Скилсепшън ООД изразява волята си да сключи договор с Теб, с който да ти предостави право да използваш Платформата и включеното в нея Съдържание само по начините, предвидени по-долу, в твоя полза, само при следните кумулативни условия:.

1. Ти си Потребител на Skillception.com и си приел/а Общите условия, съгласно които имаш право да използваш Платформата на Skillception.com по начините, предвидени в тях;

2. Договорът между Теб и Skillception.com е в сила.

Твоето приемане на Общите условия става посредством регистрацията ти в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“, с което се счита, че ти приемаш да бъдеш обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай Skillception.com си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

Ако имаш каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля да се свържеш с нас на следния имейл адрес: data.security@skillception.com

2. Дефиниции

"Skillception.com", „Skillception“, "нас", "ние" или "нашето" означава Скилсепшън ООД, регистрирано съгласно законодателството на Република България. "Платформа" означава (мобилен) уебсайт и апликация, на които услугата за записване и продажба на курсове и обучения е достъпна, притежавана, контролирана, управлявана, поддържана и/или предоставена от Skillception.com. "Записване в обучение или курс" значи различните продукти и услуги за записване в курс или обучение, които могат да бъдат поръчани, придобити, купени, платени, предоставени, резервирани или комбинирани от теб или нашите партньори.

3. Конфиденциалност

Skillception.com уважава личното ти пространство. Моля, прочети нашите Политика за бисквитките и Декларация за поверителност за повече информация.

4. Нашите Добри Практики

Нашата мисия е да дадем възможност на хората да учат и развиват себе си, като предлагаме най-добрите възможности и перспекитиви за обучение, по възможно най-подходящ начин. За да постигнем това, ние следваме следните добри практики:


 • Ти си важен/а за нас. За това предлагаме нашата платформа и обслужване на Български и Английски език.
 • Ние ти предоставяме и позволяваме да откриеш най-виско оценяваните курсове и обучения, за да намериш точните такива, за теб.
 • Ние ти позволяваме да оставиш обратна връзка за преминатите от теб курсове и обучения, за да оставиш и ти своя принос към всички хора, които търсят знания, точно като теб.
 • Ние улесняваме плащането на всяка такса, като уеднаквяваме начините за плащане и предоставяме най-сигурните начини за плащане.
 • Ние слушаме и какво ни казваш, защото Skillception.com се развива по начинът, който е най-удобен за теб и за това мнението ти е от изключителна важност за нас.
 • Обратната връзка е от първостепенно значение – всяка оставена от теб обратна връзка се визуализира, нередактирана от нас, за да може мнението ти да повлияе по-правилният начин.
 • Ние ти обещаваме информативен, удобен за потребителя уебсайт, който гарантира сигурен и бърз начин за записване на курсове и обучения.

5. Условия за записване в курсове и обучения чрез Skillception

„Скилсепшън“ ООД ще ти продава продукти и услуги чрез уебсайта Skillception.com при спазване на условията, посочени по-долу. Моля, прочети внимателно тези условия, преди да използваш този уебсайт. Използвайки уебсайта Skillception.com, ти потвърждаваш, че се съгласяваш да спазваш тези условия.

Доставчици на курсове за обучение

Skillception.com е интернет платформа за закупуване на продукти и услуги на внимателно подбрани и наблюдавани доставчици на курсове за обучение, одобрени от Скилсепшън.

Записваве в курсове и обучения - Договор за продажба

Когато се запишеш в курс или обучение през Skillception.com, ще ти бъде изпратен имейл, потвърждаващ получаването на твоята заявка и съдържащ подробности за курса и обучението. Твоята заявка представлява предложение за нас за закупуване, което се приема от нас, когато ти изпратим потвърждение по имейл за потвърждение на запазенето място или час в курса или обучението. От съществено значение е да ни предоставиш актуален имейл адрес, който може да се използва за комуникация с теб по всякакви въпроси, свързани с провеждането на курса и обучението. Твоя отговорност е да ни уведомиш за всякакви промени в имейл адрес ти или други данни за контакт.

Има три вида резервации в курс или обучение, както е обяснено по-долу:

1. Резервации - подлежащи на потвърждение

Резервациите, които подлежат на потвърждение от нашите партньори, не се актуализират непрекъснато с наличност от доставчиците, тъй като се резервират места. Следователно има вероятност твоята резервация да не бъде успешна, особено ако датата на курса е много близо. Ако първоначалната ти резервация е неуспешна, ние, където е възможно, може да предложим алтернатива, която най-добре отговаря на твоите изисквания, но не си задължен/а да приемеш алтернативата.

2. Потвърдени резервации за свободно място в курс или обучение

Потвърдените резервации за свободно място се отнасят до курсове, които се актуализират със Статус на наличност. Наличността се потвърждава по време на резервацията при резервация на един от тези курсове на уебсайта Skillception.com.

3. Курсове за електронно обучение/дистанционно обучение

Освен ако не е уговорено друго, всички такси за електронно обучение и курсове за дистанционно обучение се заплащат предварително. Достъпът до курса се предоставя и/или материалите за курса се изпращат след получаване на плащането. Възстановяване на суми не може да бъде предложено, след като достъпът до курса ни бъде предоставен, както и материалите за курса.

Политика за анулиране, разсрочване и прехвърляне на курсове и обучения

Макар и рядко, от време на време, на нашите партньори може да им се наложи да отменят или пренасрочат курсовете. Ако даден курс за обучение бъде отменен по някаква причина, ще бъдеш напълно компенсиран/а за всички разходи за курса, включително ДДС и всички платени такси, освен ако не е предложена и приета алтернативна дата. Това е пълният размер на отговорността, която Скилсепшън ООД носи за непреки, случайни, наказателни, специални или последващи загуби или щети, произтичащи от анулиране на курсове или пренасрочени курсове.

Ако искаш да отмениш резервация на курс, трябва да ни уведомиш чрез опциите в профила ти в Skillception.com.

Курсистите, които не успеят да завършат всички части на курса, няма да имат право на възстановяване или безплатен трансфер, въпреки че могат да се прилагат изключения поради индивидуални обстоятелства по преценка на доставчика на обучение.

Информация за курса и събитието

Информацията, свързана с курсове и събития, предоставяни от доставчиците на обучение, се следи внимателно за точност, грешки или пропуски. Въпреки това, Скилсепшън ООД не може да бъде държан отговорен за грешки в тази информация, включително, но не само, претенции на Доставчици за одобрения и акредитации.

Курсовете могат да се провеждат на места, определени от Доставчика на обучение, освен ако изрично не е забреноно от закон, като тази информация се съдържа в общия преглед на курса или описанието на курса.

Началните часове на курса ще бъдат потвърдени в инструкциите за присъединяване, изпратени от доставчика на обучение.

Освен ако не е посочено друго в конкретен преглед на курса, всички курсисти трябва да могат да говорят, пишат и разбират български или английски език.

Специфични изисквания към курса

Някои курсове могат да имат прикачени много специфични предпоставки или условия, например може да са необходими специфичен опит или квалификация за някои курсове, а за някои практически курсове могат да съществуват здравни изисквания. За курсовете, които се провеждат на места, предоставени от вас (в курсове за компания/собствено място), може да има и специфични предпоставки, като например изисквания и стандарти на място, максимален брой на делегираните лица или изисквания, за да доставите инсталация, оборудване или материали за курса. Когато съществуват такива предпоставки, те ще бъдат описани в общата информация, свързана с курса. Също така ще бъдете помолени да потвърдите приемането им по време на процеса на резервация.

Качество на предоставяне на услугата

Използвайки уеб сайта Skillception.com, ти напълно приемаш и разбираш, че това е портал за доставчици на обучение на трети страни. Въпреки че Скилсепшън ООД непрекъснато следи качеството на курса, провеждан от нашите партньори-доставчици на обучение, ние не можем директно да поемем отговорност или действия за продуктите и услугите на доставчиците и други трети страни. Ние обаче ще направим всичко възможно, за да разрешим всички проблеми с качеството, произтичащи от използването на нашия уебсайт за резервиране на курсовете ти.

Лицензиране, достъп и употреба на уебсайта Skillception.com

Използването на уебсайта Skillception.com включва, разглеждане на уебсайта, извършване на резервации в курсове и обучения, преглед на резервации и промяна на резервации или прехвърляне към връзки, предоставени на уебсайта. Всяко друго използване на сайта изисква писмено съгласие преди употреба. Можеш да установяваш връзки към този уебсайт само с предварително писмено съгласие от Скилсепшън ООД.

Авторските права върху материалите, съдържащи се на уебсайта Skillception.com, принадлежат на Скилсепшън ООД или неговите доставчици на обучения, според случая.

Използвайки уебсайта Skillception.com, ти се съгласяваш да нямаш достъп, да наблюдаваш или копираш информация за твоя собствена търговска полза или в полза на друга страна, или да използваш какъвто и да е метод за извличане на данни, роботи, паяци, скрепери или други автоматизирани инструменти за събиране и извличане на данни, без предварително писмено разрешение от Скилсепшън. Ти също се съгласяваш да не правиш никакви опити да атакуваш инфраструктурата на уебсайта.

Предплащане, анулиране, неявяване и дребен шрифт

Чрез направеното записване в курс или обучение с наш Партньор, ти приемаш и се съгласяваш със съответните правила за анулиране и неявяване на съответния Доставчик на курса или обучението, както и с всички допълнителни правила и условия (на изпълнение) на Доставчика на курсове и обучения, които биха могли да се отнасят към твоето обучение (включително дребния шрифт на нашия партньор, публикуван на нашата Платформа и съответните правила за провеждане на курсовете и обученията на нашия партньор, включително за предоставени услуги и/или предложени продукти от нашия партньор. Конкретните правила и условия (за доставка/покупка/използване/предоставяне) на даден Доставчик на курсове и обучения, могат да бъдат получени от съответния Доставчик на курсове и обучения. Общите правила за анулиране и неявяване на всеки Доставчик на курсове и обучения са публикувани на нашата Платформа, на страниците за информация относно Доставчика на курсове и обучения, по време на направата на резервацията за предстоящия курси или обучение и в имейла за потвърждение или на ваучъра (ако има такъв). Моля, имай предвид, че определени цени, такси или специални оферти не подлежат на анулиране, възстановяване на средства или промяна. Моля провери подробностите за (записаното обучение), внимателно за всякакви подобни условия преди да преминеш към записване. Моля, обърни внимание, че заявката ти за записване, която изисква депозит или (частично или пълно) предлащане може да бъде анулирана (без предварително уведомление или предупреждение) ако съответната (оставаща) сума не може да бъде таксувана напълно на съответната дължима или платежна дата, в съответствие с конкретната политика за плащания на партньора ни, който предоставя курсове и обучения. Политиките за анулиране и предплащане могат да варират според сегмента, продукта или услугата на всеки курс или обучение. Моля, прочети внимателно дребния шрифт (под видовете курсове и обучения или в долния край на страницата на Доставчика на курсове и обучения на нашата Платформа) и важната информация, съдържаща се в имейла с потвърждението, за допълнителните политики, които могат да бъдат приложени от Доставчика на курсове и обучения (като например изисквания за възраст, депозит за щети, такси за друго освен анулиране или допълнения за групови резервации, допълнителни столове, домашни любимци и т.н.). Закъсняло плащане, сгрешена банка, сгрешени данни за кредитна или дебитна карта, невалидни такива или недостатъчна наличност по сметка съставляват рискове за твоя сметка и няма да имаш право да си възстановиш каквито и да е суми от предварително платени (невъзвъщаеми) такива, освен ако Доставчика на курсове и обучения не се съгласи или не разреши това по друг начин според своята политика за (пред)плащане и анулиране.

Ако искаш да прегледаш, промените или анулираш резервацията си в курс или обучение, моля отвори имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля, обърни внимание, че можеш да бъдеш таксуван/а за твоята анулация в съответствие с правилата за анулиране, (пред)плащане и неявяване на Доставчика на курсове и обучения или да нямаш право на възстановяване на каквито и да е (пред)платени суми. Препоръчваме ти да прочетеш внимателно правилата за анулация, (пред)плащане и неявяване на партньора ни, който извършва обучението, преди да направиш резервацията в курса или обучението и помни, че е необходимо да се извършат всички последващи плащания навреме, както може да се изисква за конкретното обучение.

Нашият отдел за обслужване на клиенти може да ти помогне при нужда, като информира партньора ни за твоята ситуация. Skillception.com не поема отговорност или задължение за последствията от твоето ненавременно пристигане или за анулация или за начисляване на такса за неявяване от страна на Доставчика на курсове и обучения.

6. (Допълнителна) кореспонденция и комуникация

Със завършване на записване в курс или обучение, ти се съгласяваш да получиш (i) имейл, който може да ти изпратим малко преди датата на започване на курса или обучението и с който ти предоставяме информация за събитието, както и определена друга информация и оферти (включително оферти от трети страни, в случай че си избрал/а сам/а получаването на такава информация), които са свързани с твоето място в курса или обучението, (ii) имейл след преминаването на курса или обучението за оценяване на (преживяването ти) са нашия Партньор, и (iii) имейл, който може да ти изпратим веднага след завършаване на събитието, с който те приканваме да попълниш нашия формуляр за обратна връзка. Виж нашите политики за поверителност и бисквитки за повече информация относно начините, по които може да се свързваме с теб.

Skillception.com не поема задължения и не носи отговорност за каквато и да е комуникация от или с Доставчика на курсове и обучения чрез или на своя сайт. Не можеш да придобиваш каквито и да е права от каквато и да е комуникация с или искане към Доставчика на курсове и обучения, или от (каквото и да е) потвърждение за получаване на каквато и да е комуникация или искане. Skillception.com не може да гарантира че дадено искане или комуникация ще бъде (правилно и навреме) получено или прочетено от, спазвано от, изпълнено или прието от нашите Партньори, предоставящи курсове и обучения.

За да завършиш записването си коректно и да осигуриш мястото си в курс или обучение, трябва да използваш своя, коректен имейл адрес. Не носим отговорност за (и нямаме задължението да проверяваме) грешни или некоректно въведени имейл адреси или грешни или некоректни (мобилни) телефонни номера или номера на кредитни карти.

Всеки иск или оплакване срещу Skillception.com или по отношение на Услугите ни за записване в курсове и обучения, трябва да бъде навременно подаден, но във всички случаи в рамките на 30 дни след планираният ден за завършване на курса или обучението. Всеки иск или оплакване, подадени след този 30-дневен период, може да бъдат отхвърлени и искателят да загуби правото си на каквато и да е компенсация (за разходи или нанесени щети).

Поради непрекъснатото обновяване и коригиране на цените и наличностите, ние ти препоръчваме да направиш снимки на екрана, когато правиш резервация си в курс или обучение, за да подкрепиш искането си (ако е приложимо).

За потребители (в Европейската икономическа зона): Съветваме те първо да ни осведомиш за евентуални жалби, като се свържеш с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Ако това не разреши проблемът ти, можете да качиш оплакването си в платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия. Тази платформа за онлайн разрешаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/odr

7. Ограничена отговорност

Съобразно ограниченията, описани в тези правила и условия и до степента, предвидена в закона, ние носим отговорност само за директни щети, платени или понесени от теб поради ясно относими недостатъци в нашите задължения по отношение на нашите услуги, до обща максимална стойност, равна на общата стойност на твоята резервация в курс или обучение, както е описана в имейла с потвърждението на резервацията (без значение дали става дума за едно събитие или серия от свързани събития).

Въпреки това и до степента, позволена от закона, нито ние, нито нашите служители, мениджъри, директори, представители, дъщерни компании, партньорски компании, дистрибутори, (дистрибуционни) партньори, лицензианти, агенти или други, участващи в създаването, спонсорирането, промотирането, или по някакъв друг начин в поддържането на нашия сайт и неговото съдържание, могат да носят отговорност за (i) каквито и да е наказателни, специални, индиректни или последващи загуби или щети, загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приходи, загуба на договор, загуба на или щети, нанесени на репутацията или доброто име, загуба на претенции, (ii) неточности, свързани с (описателната) информация (включително цени, наличности и оценки) на Доставчиците на курсове и обучения, публикувани на нашата платформа, (iii) извършените услуги или предложените продукти от страна на Доставчиците на курсове и обучения или други бизнес пратньори, (iv) каквито и да е (директни, индиректни, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени, нанесени или платени от теб, в следствие на, поради или във връзка с използването, неспособността да ползвате или забавянето на нашата Платформа, или (v) каквито и да е (персонални) наранявания, смърт, щети по собствеността или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени, нанесени или платени от теб, без значение дали се дължат на (законови) постановления, грешки, нарушения, (груба) небрежност, умишлени нарушения, пропуски, бездействие, укриване на факти, закононарушения или стриктна отговорност от страна на или (напълно или частично) относими към Доставчиците на курсове и обучения или към който и да е от нашите бизнес партньори (включително някой от техните служители, директори, мениджъри, агенти, представители, подизпълнители или партньорски компании), чиито продукти или услуги са (директно или индиректно) налични, предлагани или промотирани на или чрез Платформата, включително каквито и да е (частични) анулации, дублажи, стачки, форс мажорни или всякакви други събития извън нашия контрол.

Skillception.com не носи отговорност (и не поема никакви задължения) за използването, валидността, качеството, уместността, годността и надлежното информиране относно курса или обучението, и не прави никакви уверения, гаранции или условия от какъвто и да е вид в тази връзка, без значение дали се подразбират, или са задължителни, или от друг вид, включително каквито и да е подразбиращи се гаранции за продаваемост, собственост, липса на нарушения или уместност за определена цел. Ти разбираш и се съгласяваш, че съответният наш Партньор за предоставяне на курсове и обучения е единствено отговорен и поема всички отоговрности и задължения във връзка с курсовете и обученията (включително всички гаранции и уверения, направени от Доставчика на курсовете и обученията). Skillception.com не е (пре)продавач на курсовете и обученията. Оплаквания или искове във връзка с курсовете и обученията (включително такива, свързани с предложената (специална/промоционална) цена, политика или специални заявки, направени от теб), следва да бъдат разрешавани от Доставчика на съответните курсове и обечуния. Skillception.com не носи отговорност за и не поема никакви задължения във връзка с подобни оплаквания, искове и (продуктови) пасиви.

Без значение дали Доставчика на курсове и обучения те е таксувал за съответната услуга, или ние сме съдействали за плащането на цената или таксата за (записване на курса или обучението), ти разбираш и се съгласяваш, че Доставчика на курсове и обучения е отговорен през цялото време за събирането, задържането, изпращането и плащането на приложимите данъци, които се дължат върху цялата стойност на (съответият курс или обучение) към съответните данъчни власти. Skillception.com не е отговорен за изпращането, събирането, задържането или плащането на приложимите данъци, които се дължат върху стойността на (съответните курсове и обучения) към съответните данъчни власти. Skillception.com не e търговеца, отговорен за който и да било продукт или услуга, налични на платформата.

Качвайки снимки/изображения в нашата система (например в допълнение към оставена обратна връзка) ти удостоверяваш, гарантираш и се съгласяваш, че притежаваш авторските права за снимките/изображенията и се съгласяваш, че Skillception.com може да използва качените снимки/изображения на своя (мобилен) уеб сайт и приложения, както и в (онлайн/офлайн) рекламни материали и публикации и както Skillception.com по своя преценка намери за добре. Ти даваш на Skillception.com неизключително, неотменимо, безусловно, постоянно, валидно в целия свят право и лиценз да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя снимките/изображения както Skillception.com по свое усмотрение намери за добре. С качването на тези снимки/изображения лицето, което качва снимката/снимките приема цялата юридическа и морална отговорност за всички съдебни искове, които са направени от трети лица (включително, но не само Доставчиците на курсове и обучения), дължащи се на публикуването и употребата на тези снимки/изображения от страна на Skillception.com. Skillception.com не притежава или препоръчва качените снимки/изображения. Истинността, валидността и правото да се използват всички снимки/изображения се поема от лицето, което е качило снимката и не е отговорност на Skillception.com.

Skillception.com отрича всякаква отговорност и задължения за публикуваните снимки. Лицето, качило снимка гарантира, че снимките/изображенията не съдържат вируси, троянски коне или заразени файлове или каквито и да било порнографски, незаконни, неприлични, обидни, неприятни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице (неговото право на интелектуална собственост, авторско право или правото на неприкосновеност на личния живот). Всички снимки/изображения, които не отговарят на горепосочените критерии няма да бъдат публикувани и/или могат да бъдат отстранени/изтрити от Skillception.com по всяко време и без предизвестие.

8. Права върху интелектуалната собственост

Освен ако не е упоменато нещо друго, софтуерът, необходим за нашите услуги, наличен на или използван от нашата Платформа, както и интелектуалните права (включително авторските такива) върху съдържанието, информацията и материалите на нашата Платформа, са собственост на Скилсепшън ООД, или нашите партньори.

Skillception.com притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост на) интерфейса (вкл. инфраструктурата) на Платформата, на която е предоставена услугата (включително Оценките от потребителите и превода на съдържанието) и ти нямаш право да копираш, ( hyper-/deep ) препращаш, публикуваш, насърчаваш, продаваш, интегрираш и да се възползваш по какъвто и да е начин от съдържанието (включително преводите на съдържанието и оценките на потребителите ) или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение. До степен, в която би (изцяло или частично) използвал/а или комбинирал/а нашето (преведено) съдържание (включително отзиви на протребители) или в друг случай би притежавал права върху интелектуална собственост в рамките на Платформата или каквото и да било (преведено) съдържание или отзиви на потребители, ти възлагаш, прехвърляш и предоставяш всички интелектуални права на Skillception.com. Всяко неправомерно използване или нарушение на някоя от посочените по-горе действия или поведение ще представлява съществено нарушение на нашите права върху интелектуалната собственост (включително авторското право и правата върху базата данни).

9. Приложимо право, юрисдикция и разрешаване на спорове

Настоящите правила и условия, както и предоставянето на нашите услуги, се регулират и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Независимо от предходното избиране на закон, физическото лице, използващо нашите услуги за цел, за която може да се сметне, че е извън неговата търговска дейност или професия (наричано накратко „потребител“), може да се позовава на задължителните законови разпоредби на страната, където то има постоянен адрес (т.е. разпоредби, които, в съответствие с правилника за избиране на закон на посочената страна, трябва да се прилагат независимо от настоящата клауза за избиране на закон; наричани накратко „Повелителни разпоредби“). Всеки спор, произтичащ от настоящите общи правила и условия и нашите услуги, се представя изключително пред компетентните съдилища в София, България. Независимо от гореспоменатата клауза за юрисдикция, потребителят може да заведе дело по отношение на прилагането на съответните приложими „Повелителни разпоредби“ и в съдилищата на страната по местожителство, докато дела срещу потребителя могат да бъдат заведени само в съдилищата на страната по местожителство. За потребители (в Европейската икономическа зона): Съветваме те първо да ни осведомиш за евентуални жалби, като се свържеш с нашия отдел „Обслужване на клиенти“. Ако това не разреши проблемът ти, може да качиш оплакването си в платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейската комисия. Тази платформа за онлайн разрешаване на спорове може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/odr

Оригиналната българска верисия на тези правила и условия са преведени и на английси еизк. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската и английската версия на тези правила и условия, както и на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската версия, която има надмощие и е решаваща. Българската версия е достъпна на нашата Платформа (като избереш български език) или може да ти бъде изпратена след писмена заявка.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, ти продължаваш да бъдеш обвързан с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а ти се съгласяваш да приемеш подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.

Приложимо право и юрисдикция

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с Българското законодателство. Достъпът допълнително зависи от вашето съгласие, че всеки възникнал спор или въпрос ще бъде разглеждан от съдилищата на Република България само с изключение на съдилищата на която и да е друга държава.

10. Промени и актуализации на настоящите Общи условия

Тези условия могат да се актуализират от време на време и ще се прилагат условията, преобладаващи към момента на резервацията в обучението. Продължаващото използване на уебсайта Skillception.com показва твоето съгласие с тях и всички последващи изменения.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1 Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят „както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригодност за определена цел или друга гаранция. Skillception не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Титулярят не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Skillception отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

11.2 Права на Ползвателя.
Цялата отговорност на Skillception ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Skillception, до поправка, корекция или обработка на Съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Skillception в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Skillception по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Skillception. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

11.3 Skillception.com не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. Титулярят ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

11.4 Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от Титуляря. Титулярят не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в Чл.4.6., по-горе, спрямо участващите в спора лица Титулярят не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Бъдещи актуализации. 
Skillception има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

12.2 Skillception има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Skillception.

12.3 Промяна или прекратяване на използването. 
Ползвателят се съгласява, че Skillception.com има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

12.4 Поддръжка. 
Без да се ограничават гореспоменатите права, Skillception си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че Skillception може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по друг начин да преустановява Услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

12.5 Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

12.6 Данъци, такси и транспортни разходи. 
Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера, се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка.

12.7 Без косвено освобождаване от задължение. 
Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

12.8 Разделност.
Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

12.9 Правоприемник и приобретатели.
Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на Skillception и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

12.10 Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите условия.

12.11 Приложимо право.
Арбитраж. Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България. Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражният съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри. Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

12.12 Цялост на Общите условия.  Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Skillception.com.

12.13 Скилсепшън ООД не притежава каквито и да е било права върху марки (освен собствената ТМ Skillception), използвани в информационната платформа, като същите са с цел идентифициране на произведения, учебни материали и др. от потребителя. Произведенията са собственост на своите автори. Тяхното акцентиране или идентифициране чрез снимков материал е със съпътстваща и образователна цел.

Тези Общи условия са последно променени на 18 Февруари 2022 г.