0
Students
2011
Views
0
Reviews

Add Company Punchline

Нашите решения в областта на обучението и развитието подкрепят растежа на хората и организациите.


About Tack TMI България

110-годишният обединен опит и експертиза на TACK и TMI ни превръщат в световен лидер в областта на обучение и развитие. Нашите международни програми се провеждат в 55 държави, на 37 различни езика, с една обща цел – да помогнем на хората и организациите да се развиват и преуспяват.


Contacts

бул. "Княз Ал. Дондуков" 88 София 1527, България
https://bg.tacktmiglobal.com/
categories
For Individuals

fields
Личностно развитие
Психометрика

countries
България

Languages
Български

Instructors

Similar Providers