Асертивност

0
By: Tack TMI България

Module 1 - Асертивност сесия 1

Това обучение позволява ученето и практикуването в защитена среда, подкрепяща експериментиране и придобиване на увереност в сферата на позитивната и проактивна асертивна комуникация. Асертивността изисква трезва преценка – затова в обучението се навлиза в дълбочина в различни техники за прилагането й, разбиране на отсрещната гледна точка и използване на ясна аргументация. Всичко това развива умения и подкрепя личността в постигането на целите по един ненасилстен и запазващ уважението между всички въвлечени страни начин.

Sessions Dates
1 14:00 5th April
Places left 7 of 7
Open CourseCertification
Total Price
Sold until 31st March 2022 !
BGN incl. Vat 278.00

Overview

Асертивността е ключово умение – то позволява ясно и убедително да споделяме идеите си и да въвличат околните при взимане на общи решения. Има пряка връзка между самоувереността и асертивността. За да изградим взаимоотношения на взаимно уважения и разбиране, от огромно значение е зачитането на собствените и чуждите вярвания и ценности. Асертивността помага именно за изграждане на това – уважение към собствените нужди и тези на другия.

 

Audience

Това обучение позволява ученето и практикуването в защитена среда, подкрепяща експериментиране и придобиване на увереност в сферата на позитивната и проактивна асертивна комуникация. Асертивността изисква трезва преценка – затова в обучението се навлиза в дълбочина в различни техники за прилагането й, разбиране на отсрещната гледна точка и използване на ясна аргументация. Всичко това развива умения и подкрепя личността в постигането на целите по един ненасилстен и запазващ уважението между всички въвлечени страни начин.

Diration / min

2022.04.05 - 2022.04.07

Key Outcomes

 Ползи за участниците

  • Разбират и прилагат специфичните принципи на ефективната комуникация.
  • Разпознават разликите между видовете поведения – агресивно, пасивно, пасивно-агресивно, манипулативно и асертивно.
  • Умеят да определят своята типична реакция в предизвикателни ситуации и провокации.
  • Знаят как да споделят идеите си по ясен и спокоен начин.
  • Умеят да определят за себе си кога има смисъл да се оттеглят от дадена ситуация и кога да навлязат в дискусия.
  • Успяват да запазят професионализма си и никога не преминават границата при налагане на авторитета си.
  • Практика, практика и още практика за изграждане на умения за асертивна комуникация и самоувереност.

 

Online

Platform: Zoom
Provider

Tack TMI България

0
0
Students
879
Views
0
Reviews

Tack TMI България е новото име на OD&M Consulting, компанията на Gi Group за обучение и развитие. Смяната на името е в следствие от придобиването на Tack TMI от страна на Gi Group – една от 10те най-успешни в света компании за услуги в областта на човешките ресурси. Благодарение на успешното си присъствие на българския пазар повече от 20 години, ние сме успели да изградим високо ниво на доверие и експертиза по отношение на нуждите на нашите клиенти, като осигуряваме правилната диагностика и адекватните решения. Нашата гъвкавост и консултантски подход ни позволяват напълно да адаптираме обучителните си програми и да ги съобразим с нуждите на клиента, доставяйки вътрешно-фирмени обучения с най-подходящото съдържание. Нашите клиенти ни избират, защото умеем да вдъхновяваме участниците в нашите обучения така, че те да разгърнат пълния си потенциал и да постигнат осезаеми резултати за компанията си.

View more button-icon
Instructor

Мария Александрова

Комуникация, Личностно и екипно развитие, Лидерство

Мария има много богат опит като обучаващ и експертиза й в областта на междукултурните различия я превръщат във водещ, който може да се адаптира към всяка аудитория. Тя винаги влага усилията и енергията си, за да намери най-доброто решение за всеки, попаднал в предизвикателна ситуация. В допълнение,нейният опит да работи под напрежение и стрес от ограничени крайни срокове я правят идеален треньор на умения в сферата на Личностното развитие.