THOMAS INTERNATIONAL Анализ на личностния профил (PPA)

0
By: Tack TMI България

Module 1 - Анализ на личностния профил (PPA)модул 1

Водено от треньор – експерт в областта, това онлайн сертифициращо обучение ще Ви научи всичко, което е важно да знаете, за да използвате умело Анализ на личностния профил (PPA) – психометричният инструмент на Thomas International, измерващ предпочитания стил на поведение на хората в работна среда.

Sessions Dates
1 9:00 18th July
Places left 7 of 7
Open CourseCertification
Total Price
Promotion available until: 30th June !
Sold until 11th July 2022 !
BGN incl. Vat 1060.00 1050.00

Overview

Чрез този сертификационен курс ще разберете как да използвате докладите основани на PPA и Team Audit доклада, за да подкрепите отделни личности и екипи да са в синхрон с бизнес визията. Така, ще можете да подкрепите членовете на компанията и съответните екипи да разбират какви са силните страни и ограниченията – както индивидуалните, така и на самия екип и съответните роли в него и как да ги развият, за да постигнат оптимални резултати.

Водено от треньор – експерт в областта, това онлайн сертифициращо обучение ще Ви научи всичко, което е важно да знаете, за да използвате умело Анализ на личностния профил (PPA) – психометричният инструмент на Thomas International, измерващ предпочитания стил на поведение на хората в работна среда.

Audience

Водено от треньор – експерт в областта, това онлайн сертифициращо обучение ще Ви научи всичко, което е важно да знаете, за да използвате умело Анализ на личностния профил (PPA) – психометричният инструмент на Thomas International, измерващ предпочитания стил на поведение на хората в работна среда.

Diration / min

2022.07.18 - 2022.07.26

Key Outcomes

Ключови ползи за участниците:


  • Да познават теорията DISC, на която е изграден PPA.
  • Да разберат какво измерва PPA и какви са множеството начини, по които може да се използва за подбор и развитие.
  • Да развият компетенциите за администриране, тълкуване и даване на обратна връзка по различните доклади, които системата генерира.
  • Да се научат да използват по най-добър начин PPA.
  • Да разберат как да прилагат резултатите от оценката за различни бизнес нужди.
  • Да се научат как да оценяват какви поведения са нужни за дадена позиция, както и как да използват резултатите за разбиране на областите за развитие и силните страни на съответния оценяван.
  • Да научат повече за културата на екипа по методологията DISC и да разберат в дълбочина теорията за екипните роли.


 

Online

Platform: Zoom
Provider

Tack TMI България

0
0
Students
877
Views
0
Reviews

Tack TMI България е новото име на OD&M Consulting, компанията на Gi Group за обучение и развитие. Смяната на името е в следствие от придобиването на Tack TMI от страна на Gi Group – една от 10те най-успешни в света компании за услуги в областта на човешките ресурси. Благодарение на успешното си присъствие на българския пазар повече от 20 години, ние сме успели да изградим високо ниво на доверие и експертиза по отношение на нуждите на нашите клиенти, като осигуряваме правилната диагностика и адекватните решения. Нашата гъвкавост и консултантски подход ни позволяват напълно да адаптираме обучителните си програми и да ги съобразим с нуждите на клиента, доставяйки вътрешно-фирмени обучения с най-подходящото съдържание. Нашите клиенти ни избират, защото умеем да вдъхновяваме участниците в нашите обучения така, че те да разгърнат пълния си потенциал и да постигнат осезаеми резултати за компанията си.

View more button-icon
Instructor

Мария Симеонова

Лидерство, коучинг, управление на промяната

Освен че е Изпълнителен директор на Tack TMI България, Мария е водещ треньор и консултант за компанията повече от 3 години. Провеждала е успешни проекти за компании от сферите на Телекомуникационни компании, IT, Бързооборотни стоки, Фармацевтични компании, Производства. Има голям опит в обучения, бизнес симулации и програми за развитие на лидери и меки умения.